Företagsvärdering: Relativa värderingsansatser

Kursen erbjuder dig fördjupade kunskaper om relativ värdering av ett företag.

värdering

Sidan uppdaterades 2021-07-15