Snabbtänkt

Inför valet 2018 startar ett unikt forskningssamarbete;  "Snabbtänkt - reflektioner från den svenska valrörelsen 2018 av ledande forskare". Över 80 forskare kommer att analysera och reflektera över årets val och valrörelse.

Här kommer du alltså att hitta de bästa analyserna och reflektionerna samlade i en gratis nedladdningsbar rapport 10 dagar efter valet samt i podden Snabbtänkt.

Valutgången beskrivs som oviss och det talas om trendbrott vad gäller den politiska dagordningen, medieutvecklingen och väljarbeteendet. Oavsett vad som händer, kommer valrörelsen säkerligen att vara fylld av motstridiga påståenden och yviga tolkningar från politiker, journalister, påverkare och andra typer av opinionsbildare.

Med Snabbtänkt ger vi den akademiska forskningen en plattform för att snabbt och sakligt, analysera valrörelsen och ge forskarna mer plats i den allmänna debatten. Därför har vi samlat ett stort antal ledande forskare i detta unika projekt. Tio dagar efter valet publicerar vi en rapport med resultat, analyser och reflektioner från forskare med olika kompetenser. Varje forskare skriver en sida som fokuserar på partier, politiska frågor, valkampanjen, nyhetsmedier, väljare, sociala medier, visuell kommunikation, populär kommunikation eller andra aktuella frågor från valrörelsen 2018. Rapporten kommer också innehålla en sektion med reflektioner på den svenska valrörelsen från utländska forskare.

Inom ramen för Snabbtänkt kommer även en podd med fyra avsnitt att produceras under valrörelsen. Varje avsnitt involverar forskare som är med i projektet. 

Snabbtänkt - reflektioner från den svenska valrörelsen 2018 av ledande forskare ges ut av forskningscentret DEMICOM vid Mittuniversitetet med undertecknade forskare som redaktörer.

Redaktörer och ansvariga för projektet Snabbtänkt

 

Lars Nord - professor i politisk kommunikation
Marie Grusell - docent i medie- och kommunikationsvetenskap
Niklas Bolin - docent i statsvetenskap
Kajsa Falasca - lektor i medie- och kommunikationsvetenskap