Kajsa Falasca

Universitetslektor|Lecturer

Docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid forskningscentret DEMICOM. Kajsa forskar om strategisk politisk kommunikation i det moderna medielandskapet. Hon är dessutom en väletablerad expert och anlitas flitigt av olika medier för att kommentera politisk kommunikation.

Forskningsområden

Kajsas forskning fokuserar på utvecklingen av strategisk politisk kommunikation i det moderna medielandskapet, som tex hur valkampanjer bedrivs med nya strategier i sociala medier.
I sin forskning har hon även studerat mediernas rapportering om politik samt mediernas effekter och inflytande i opinionsbildning.

Undervisning

Kajsa undervisar i kurser om strategisk politisk kommunikation, vetenskaplig metod, uppsatser samt vetenskapligt skrivande på grund och masternivå.

Övrigt

Kajsa föreläser också hos myndigheter och organisationer om politisk kommunikation och mediers roll, dess betydelse samt utmaningar i samhället och demokratin.

Extra kontaktinformation

 
Mer om Kajsa Falasca: www.kajsafalasca.se

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Falasca, K. & Helgesson, E. (2021). Revolving around roles : Public affairs practitioners as democratic enablers or as hired guns. Public Relations Review, vol. 47: 1  

Bolin, N. & Falasca, K. (2019). Reaching the Voter : Exploring Swedish Political Parties’ Assessment of Different Communication Channels in Three National Election Campaigns, 2010–2018. Statsvetenskaplig Tidskrift, vol. 121: 3, ss. 347-365.  

Falasca, K. , Dymek, M. & Grandien, C. (2019). Social media election campaigning : who is working for whom? A conceptual exploration of digital political labour. Contemporary Social Science, vol. 14: 1, ss. 89-101.  

Falasca, K. (2018). Not minimal but more difficult to measure : A panel study of media effects. Observatorio (OBS*), vol. 12: 3, ss. 48-65.    

Strömbäck, J. , Falasca, K. & Kruikemeier, S. (2018). The Mix of Media Use Matters : Investigating the Effects of Individual News Repertoires on Offline and Online Political Participation. Political Communication, vol. 35: 3, ss. 413-432.  

Helgesson, E. & Falasca, K. (2017). The construction of an elusive concept : Framing the controversial role and practice of lobbying in Swedish media. Public Relations Inquiry, vol. 6: 3, ss. 275-291.    

Falasca, K. & Grandien, C. (2017). Where you lead we will follow : A longitudinal study of strategic political communication and inter-party relations in election campaigning. Journal of Public Affairs, vol. 17: 3  

Falasca, K. (2014). Framing the Financial Crisis : An unexpected interaction between the government and the press. Observatorio (OBS*), vol. 8: 1, ss. 1-21.    

Falasca, K. (2014). Political news journalism : Mediatization across three news reporting contexts. European Journal of Communication, vol. 29: 5, ss. 583-597.    

Shehata, A. & Falasca, K. (2014). Priming effects during the financial crisis : accessibility and applicability mechanisms behind government approval. European Political Science Review, vol. 6: 4, ss. 597-620.    

Strömbäck, J. , Grandien, C. & Falasca Larsson, K. (2013). Do Campaign Strategies and Tactics Matter? : Exploring Party Elite Perceptions of What Matters When Explaining Election Outcomes. Journal of Public Affairs, vol. 13: 1, ss. 41-52.  

Doktorsavhandlingar

Falasca, K. (2015). Context matters. Interactions between news media, political actors and citizens in elections and crises. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 221)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Bolin, N. , Falasca, K. & Grusell, M. (2023). Att tänka fritt, rätt och snabbt. I Snabbtänkt & Eftertänkt. En vänbok till Lars Nord. Sundsvall : Demicom (DEMICOM rapport). S. 10-11.

Falasca, K. (2022). Partierna söker väljarna med utspel, algoritmer och riktade budskap på olika plattformar. I Snabbtänkt 2.0 22 : Reflektioner från valet 2022 av ledande forskare. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport). S. 56-.

Bolin, N. , Falasca, K. , Grusell, M. & Nord, L. (2022). Valet som delade Sverige. I Snabbtänkt 2.0 22 : Reflektioner från valet 2022 av ledande forskare. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport). S. 9-16.

Kalsnes, B. , Falasca, K. & Kammer, A. (2021). Scandinavian political journalism in a time of fake news and disinformation. I Power, Communication, and Politics in the Nordic Countries. Gothenburg : Nordicom, University of Gothenburg. S. 283-304.    

Bolin, N. , Falasca, K. , Grusell, M. & Nord, L. (2020). The Not So United States of America. I Stjärnspäckat : Reflektioner från amerikanska presidentvalet 2020 av ledande forskare. Sundsvall : Mittuniversitetet, Demicom (DEMICOM rapport). S. 10-13.  

Falasca, K. & Grandien, C. (2020). Under the influence of the influencers. I Stjärnspäckat : Reflektioner från amerikanska presidentvalet 2020 av ledande forskare. Sundsvall : Mittuniversitetet, Demicom (DEMICOM rapport). S. 32-.  

Nord, L. , Falasca, K. , Grusell, M. & Bolin, N. (2019). Introduction : More like 28 national elections than one European election. I Euroflections : Leading academics on the Europran elections 2019. Mid Sweden University, DEMICOM (DEMICOM rapport). S. 9-11.  

Falasca, K. (2019). Trends and challenges in the field of political communication. I Thule: Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2019. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet.

Nord, L. , Grusell, M. , Bolin, N. & Falasca, K. (2018). Ingenting är längre som förut.... I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM. S. 10-12.    

Falasca, K. (2018). Nya mediedieter när vertikala och horisontella medier möts. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM. S. 103-104.  

Falasca, K. (2017). Trump bemästrade medielogiken hela vägen till Vita huset. I När makten står på spel : journalistik i valrörelser. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 152-167.    

Falasca, K. & Nord, L. (2013). Structures, Strategies and Spin : Government Communication in Sweden. I Government Communication : Cases and Challenges. Bloomsbury Academic. S. 27-44.

Konferensbidrag

Falasca, K. & Nounkeu Tatchou, C. (2020). European Parliament election 2019, one of the world’s largest democratic elections, and the threat of fake news : How does legacy media deal with it?. Paper presented at the ECREA-the 8th European Communication Conference to be held in Braga, Portugal, October 2-5, 2020.

Falasca, K. (2019). Changes in election campaign strategies. Paper presented at the The International Association for Media and Communication Research - IAMCR 2019, July 7-11, Madrid, Spain

Nord, L. & Falasca, K. (2019). Just in time : Comparing party professionalization in different EU campaign contexts in Sweden 2009-2019. Paper presented at the 2019 European Elections: Banalization or creativity of political communication?, Nice, France, 1-2 July, 2019

Falasca, K. (2018). Political news coverage : A longitudinal perspective of mediatization of politics. Paper presented at the ECREA, 7th European Communication Conference. Lugano, Switzerland, October 31-November 3, 2018.

Falasca, K. & Helgesson, E. (2018). Revolving around the role of public affairs in the political process. Paper presented at the The International Communication Association's 87th Annual Conference, 2018 Post Conference, Lobbying and Democracy: The Voice of Communication. Prague, Czech Republic, 24-28 May 2018.

Strömbäck, J. , Falasca, K. & Kruikemeier, S. (2017). A Healthy News Diet? Investigating the Effects of Individual News Diets on Political Participation Offline and Online. Paper presented at the The International Communication Association's 67th Annual Conference, Interventions: Communication Research and Practice. San Diego, USA 25-29 May 2017

Falasca, K. , Dymek, M. & Grandien, C. (2017). Exploring Digital Political Labour : political public relations and the exploitation of social media engagement. Paper presented at the The International Communication Association's 67th Annual Conference, Interventions: Communication Research and Practice. San Diego, USA, 25-29 May 2017

Falasca, K. (2017). Strategic Political Communication in Social Media. Paper presented at the IAMCR- International Association for Media and Communication Research. “Transforming Culture, Politics & Communication: New media, new territories, new discourses”. 2017, Cartagena, Colombia.

Falasca, K. & Grandien, C. (2016). Leaders and followers - a longitudinal study of inter-party relations in election campaigning.. Paper presented at the International Communication Association's 66th Annual Conference, Communication through Power, Fukuoka, Japan - 9-13 June 2016.

Falasca, K. (2016). Minimal or just difficult to measure? A panel study of agenda-setting effects at the individual level.. Paper presented at the International Communication Association's 66th Annual Conference, Communication through Power, Fukuoka, Japan - 9-13 June 2016.

Falasca, K. (2015). Non-significant or difficult to measure? A panel study of agenda-setting effects in the contemporary media environment. Paper presented at the European Communication Research and Education Association, ECREA, Political communication Conference. 27-28 August 2015 in Odense, Denmark at the Centre for Journalism, Dept. of Political Science, University of Southern Denmark

Falasca, K. & Grandien, C. (2015). Where you lead we will follow : A longitudinal study of strategic political communication in election campaigning. Paper presented at the International Communication Association's 65th Annual Conference, Communication Across the Life Span, San Juan, Puerto Rico, 21-25 May 2015

Falasca, K. & Nord, L. (2014). Challenges for Government communication in Sweden. Paper presented at the ICA, International Communication Association's 64th Annual Conference. 22-26 May 2014, Seattle

Falasca, K. (2014). Political news journalism : Media interventionism across three news reporting contexts. Paper presented at the ICA, International Communication Association's 64th Annual Conference.

Falasca, K. (2013). Framing the Financial Crisis : An unexpected interaction between the government and the press. Paper presented at the ICA - International Communication Association Annual conference Challenging Communication Research, London, UK 17-21 June 2013

Falasca, K. & Shehata, A. (2013). Priming Effects During the Financial Crisis : Accessibility and applicability mechanisms behind government approval. Paper presented at the ICA - International Communication Association Annual conference Challenging Communication Research, London, UK - 17-21 June 2013

Falasca, K. (2012). Framing the financial crisis : An analysis of political actors and journalists influence over news media content and the frame building process. Paper presented at the IAMCR-International Association for Media and Communication Research

Manuskript

Falasca, K. Non-significant or difficult to measure : A panel study of agenda-setting effects in the contemporary media environment.

Falasca, K. & Grandien, C. Where you lead we will follow : A longitudinal study ofstrategic political communication and inter-partyrelations in election campaigning.

Rapporter

Helgesson, E. & Falasca, K. (2022). Fälldin och "massmedianerna" : Thorbjörn Fälldin som politisk kommunikatör. Sundsvall : (DEMICOM rapport 49).

Samlingsverk (redaktör)

Bolin, N. (ed.) , Falasca, K. (ed.) , Grusell, M. (ed.) & Nord, L. (ed.) (2022). Snabbtänkt 2.0 22 : Reflektioner från valet 2022 av ledande forskare. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 51).    

Bolin, N. (ed.) , Falasca, K. (ed.) , Grusell, M. (ed.) & Nord, L. (ed.) (2020). Stjärnspäckat : Reflektioner från det amerikanska presidentvalet 2020 av ledande forskare. Sundsvall : Mittuniversitetet, DEMICOM (DEMICOM rapport 43).    

Bolin, N. (ed.) , Falasca, K. (ed.) , Grusell, M. (ed.) & Nord, L. (ed.) (2019). Euroflections : Leading academics on the European Elections 2019. Sundsvall : Mid Sweden University, Demicom (DEMICOM rapport 40).  

Nord, L. (ed.) , Grusell, M. (ed.) , Bolin, N. (ed.) & Falasca, K. (ed.) (2018). Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM (DEMICOM rapport 38).    

Övrigt

Bolin, N. , Falasca, K. , Grusell, M. & Nord, L. (2022). "Valet visade ett alltmer splittrat Sverige".  

Bolin, N. , Falasca, K. , Grusell, M. & Nord, L. (2020). Joe Bidens seger splittrar också Sverige : Bonnier..  

Bolin, N. , Falasca, K. , Grusell, M. & Nord, L. (2019). EU-valet var mest av allt 28 nationella val (Dagens Nyheter).  

Bolin, N. , Falasca, K. , Grusell, M. & Nord, L. (2019). What happened in the European Elections? 70 academics share their reflections (The Big Q).  

Bolin, N. , Falasca, K. , Grusell, M. & Nord, L. (2018). De partier som tänker nytt kommer att vinna valet 2022 (DN debatt).

Sidan uppdaterades 2023-09-21