Uppdragsforskning

DEMICOMs forskare medverkar regelbundet i utvärderingar, utredningar och i uppdrag där målet är att producera nya forskningsresultat genom samarbete mellan akademin, näringsliv och offentlig sektor.

Personalbilder

Uppdragsforskning i samarbete med oss innebär att projektet skapas tillsammans med uppdragsgivaren som har stora möjligheter att sätta ramarna vad gäller innehåll och omfattning.

Vi har under senaste tiden genomfört forskningsuppdrag med följande organisationer:
Arla
Försäkringskassan
Justitiedepartementet
LO
Myndigheten för radio och tv
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nordiska ministerrådet
PostNord
Presstödsnämnden
SIMO Institutet för Mediestudier
Stiftelsen Etermedierna i Sverige
Sundsvalls Kommun
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Riksdag
Tidningsutgivarna
Trafikverket och Vattenfall. 

I samfinansierade projekt som beviljats anslag av KK-stiftelsen har vi arbetat med:
Nordisk Kommunikation
Norrmejerier
Saab AB
Sandvik
Spendrups
Sveriges KommunikatörerVolvo AB.

Tidigare projekt har genomförts tillsammans med:
AstraZeneca
E.ON
Helsingborgs Dagblad
SCA

Kontakt

Ingela Wadbring

Professor|Professor

010-142 81 44

Anna-Lena Bystedt

Universitetsadjunkt

010-142 84 54

Lina Näsström

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 89 91