Ingela Wadbring

Professor|Professor

Bakgrund

Jag har undervisat och forskat inom ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap sedan mitten av 1990-talet. Sedan dess har jag varit ansvar för ett 20-tal forskningsprojekt, och publicerat en stor mängd artiklar, rapporter och böcker. Min doktorsavhandling kom 2003, och behandlade de dagliga gratistidningarna och deras betydelse för andra tidningar på marknaden. Det forskningsprojekt som jag arbetar med nu handlar om Mittmediakoncernens digitalisering. Det bär titeln: Business as unusual? Journalistik, ekonomi och ledarskap i Mittmedia, och det pågår 2021-2024.

Forskningsområden

Min forskning handlar i huvudsak om olika slags medieförändringar över tid: medielandskapets struktur, mediernas innehåll och mediernas publik.

Undervisning

Min undervisning på grundnivå har i huvudsak handlat om metodkurser, samt handledning och examination av examensarbeten. I många år har jag också deltagit på introduktionskursen i journalistik.

Övrigt

https://ingelawadbring.se

Extra kontaktinformation

Telefon: 070-333 27 16

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Wadbring, I. & Bergström, L. (2021). Audiences behind the Paywall : News Navigation among Established versus Newly Added Subscribers. Digital Journalism, vol. 9: 3, ss. 319-335.    

Harvard, J. , Hyvonen, M. & Wadbring, I. (2020). Journalism from Above : Drones and the Media in Critical Perspective. Media and Communication, vol. 8: 3, ss. 60-63.    

Wadbring, I. & Bergström, A. (2017). A Print Crisis or a Local Crisis? : Local news use over three decades. Journalism Studies, vol. 18: 2, ss. 175-190.  

Wadbring, I. (2017). Introduction. Nordicom Information, vol. 39: 2, ss. 3-6.  

Wadbring, I. (2016). Ad blockers - annonsörernas största utmaning. Nordicom Information, vol. 38: 1, ss. 60

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2016). Going Viral : News Sharing and Shared News in Social Media. Observatorio (OBS*), vol. 10: 4, ss. 132-149.    

Wadbring, I. (2016). Massmedierna i Norden : Strukturella likheter och skillnader. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, vol. 92: 4, ss. 317-325.  

Wadbring, I. (2016). The role of traditional media in a converging world. Nordicom Review, : 37, ss. 193-197.    

Bergström, A. & Wadbring, I. (2015). Beneficial yet crappy : Journalists and audiences on obstacles and opportunities in reader comments. European Journal of Communication, vol. 30: 2, ss. 137-151.  

Nilsson, M. & Wadbring, I. (2015). Not Good Enough? : Amateur Images in Print and Online Mainstream News Media. Journalism Practice, vol. 9: 4, ss. 484-501.  

Nord, L. , Ots, M. , Wadbring, I. , Strömbäck, J. & Weibull, L. (2014). Stoppa ökande medieklyfta för vår demokratis skull. Dagens Nyheter, vol. DN Debatt: 2014-10-02

Wadbring, I. (2013). Journalists Care About Commercialization. Journalistica, : 1, ss. 96-113.

Jalakas, A. & Wadbring, I. (2012). Diversified research about magazines­—a map by databases of magazine research. Journal of Media Business Studies, vol. 9: 2, ss. 81-96.

Wadbring, I. (2012). Inflation eller deflation i mediekonsumtionen? : En analys av människors medieutgifter och syn på mediers prisvärdhet. Nordicom Information, vol. 34: 1, ss. 37-48.

Bergström, A. & Wadbring, I. (2012). Strong Support for News Media : Attitudes Towards News on Old and New Platforms. Media International Australia, : 144, ss. 118-126.

Bergström, A. & Wadbring, I. (2010). The Contribution of Free Dailies and News on the Web--Implications of Media Structural Changes on the Newspaper Readership Market. Northern Lights, vol. 8, ss. 139-155.

Reichenberg, M. & Wadbring, I. (2008). Have They Pinched It From Another Newspaper?! Questioning the Author in Newspaper Texts.. Designs for Learning, vol. 2, ss. 46-59.

Wadbring, I. (2007). Konsekvenser av dagliga gratistidningar på marknaden--svenska erfarenheter. MedieKultur, vol. 43, ss. 86-101.

Wadbring, I. (2007). The Role of Free Dailies in Segregated Societies. Nordicom Review, vol. 1, ss. 135-147.

Wadbring, I. (2003). Publicistiska bokslut. Nordicom Information,

Weibull, L. & Wadbring, I. (2000). Le Premiere Metro. Mediatiques. Récit et société., vol. 20, ss. 56-60.

Artiklar, forskningsöversikter

Weibull, L. , Jönsson, A. M. & Wadbring, I. (2010). Media landscape: Sweden. European Journalism Centre,

Weibull, L. & Wadbring, I. (2008). Scandinavian States: Media Systems.. The International Encyclopedia of Communication: Media Systems,

Artiklar, recensioner

Wadbring, I. (2014). ’Book Review: Audience Research Methodologies. Between Innovation and Consolidation’. The Journal of Media Innovations, vol. 1: 2, ss. 126-128.    

Wadbring, I. & Brink Lund, A. (2013). Et empirisk bidrag til förståelsen av kveldspressens markedsutvikling. Norsk Medietidsskrift, vol. 1, ss. 90-92.

Wadbring, I. & Brink Lund, A. (2013). Jens Barland : Et empirisk bidrag til forståelsen av kveldspressens markedsutvikling. Norsk Medietidsskrift, : 1

Böcker

Wadbring, I. & Weibull, L. (2020). Det svenska medielandskapet : Traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens. Stockholm : Liber

Weibull, L. , Wadbring, I. & Ohlsson, J. (2018). Det svenska medielandskapet : traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens. Stockholm : Liber

Weibull, L. & Wadbring, I. (2014). Massmedier : Nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet. Stockholm : Ekerlids förlag

Wadbring, I. (2012). Journalistikens kommersialisering – mera myt än sanning? : Innehållets förändring i svensk dagspress 1960-2010. Stockholm : Institutet för mediestudier

Hadenius, S. , Weibull, L. & Wadbring, I. (2011). Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. : 10 reviderade upplagan.. Stockholm : Ekerlids förlag

Wadbring, I. (2009). Gratis skräp eller demokratiskt tillskott? Dagliga gratistidningar i Sverige.. Stockholm : Stiftelsen Institutet för mediestudier

Hadenius, S. , Weibull, L. & Wadbring, I. (2008). Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. : 9e reviderade upplagan. Stockholm : Ekerlids förlag

Nilsson, Å. , Severinsson, R. , Wadbring, I. & Weibull, L. (2001). Trender och traditioner i svensk morgonpress 1987-1999. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

Doktorsavhandlingar

Wadbring, I. (2003). En tidning i tiden? Metro och den svenska dagstidningsmarknaden.. Diss. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, 2003

Kapitel i böcker, del av antologier

Wadbring, I. & Bergström, L. (2022). Hur mycket valbevakning orkar vi med?. I Snabbtänkt 2.0 : Relektioner från valet 2022 av ledande forskare. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 110-111.

Norbäck, M. & Wadbring, I. (2022). Nytt mediestöd anpassat för en digital värld.. I Mediestudiers årsbok 2022. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 60-66.  

Nord, L. & Wadbring, I. (2021). Ett steg framåt, två steg tillbaka : – reflektioner kring svenska medieutredningar. I Snigeln och haren : – så kan mediepolitiken komma ikapp medieutvecklingen. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 25-35.

Wadbring, I. (2020). Att möta utmaningar i medielandskapet. I Mellan det hyperlokala och globala. Journalistikens förändringar och utmaningar i en digital tid . Stockholm : Södertörns högskola. S. 139-145.

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2019). Den virala vinden : Om de nyheter som lajkas, delas och kommenteras. I Nyheter - allt mer en tolkningsfråga? : Mediestudiers innehållsanalys 2007-2018. Institutet för Mediestudier. S. 47-58.  

Jangdal, L. & Wadbring, I. (2019). Det journalistiska innehållet. I På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 189-209.

Wadbring, I. & Nygren, G. (2019). Förändring och tröghet : framtidsspaningens svåra konst. I På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 13-31.

Wadbring, I. & Andersson, U. (2019). Journalistiken och marknaden. I På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 99-120.

Wadbring, I. (2019). Långt från lagom – svenska nyhetskonsumenter i ett internationellt perspektiv. I Mediestudiers årsbok : Tillståndet för journalistiken 2018/2019. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 146-161.  

Wadbring, I. & Bergström, A. (2019). Medieanvändningen och dess mekanismer. I Handbok i journalistikforskning. Lund : Studentlitteratur AB. S. 365-378.

Bergström, A. & Wadbring, I. (2019). Människors nyhetskonsumtion. I På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 293-313.

Wadbring, I. (2019). Varför låser tidningarna in sitt innehåll om de står i demokratins tjänst? : Om bokstäver och siffror, journalistik och affärsmodeller. I 13 vassa frågor om journalistik – med svar som inte stryker medhårs. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 111-119.  

Wadbring, I. (2018). Tidningar når vissa förstagångsväljare. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Demicom (DEMICOM rapport). S. 84-.  

Wadbring, I. & Pekkala, L. (2017). Citizens in a mediated world: Introduction. I Citizens in Mediated World : A Nordic-Baltic Perspective on Media and Information Literacy. Nordicom. S. 11-16.

Wadbring, I. & Pekkala, L. (2017). Citizens in a Mediated World: Some Final Words. I Citizens in Mediated World : A Nordic-Baltic Perspective on Media and Information Literacy. Göteborg : Nordicom. S. 95-99.

Dalquist, U. & Wadbring, I. (2017). Introduktion : Barn och unga navigerar bland medieinnehåll och marknadsföring. I Marknadsmässig kurragömmalek? : Barn, unga och dold reklam. Göteborg : Nordicom. S. 7-10.

Wadbring, I. & Balčytienė, A. (2017). News Literacy : Reinventing the Ideals of Journalism and Citizenry in the 21st Century. I Citizens in Mediated World : A Nordic-Baltic Perspective on Media and Information Literacy. Göteborg : Nordicom. S. 31-44.

Nilsson, M. & Wadbring, I. (2017). Not Good Enough? : Amateur Images in the Regular News Flow of Print and Online Newspapers. I Photojournalism and Citizen Journalism : Cooperation, Collaboration, and Connectivity. Abingdon & New York : Routledge (Journalism studies : Theory and practice). S. 30-47.

Wadbring, I. (2016). Det tidlösa innehållet. I Journalistik i förändring : om Mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 84-93.

Wadbring, I. & Andersson, U. (2016). Nyhetsvanor bland utlandssvenskar. I Svenska utlandsröster. Göteborg : SOM-institutet (SOM-rapport). S. 95-111.

Wadbring, I. , Weibull, L. & Facht, U. (2016). Nyhetsvanor i ett förändrat medielandskap. I Människorna, medierna, marknaden. Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring. : SOU 2016:30. Stockholm : Wolters Kluwer (Statens offentliga utredningar). S. 431-462.

Wadbring, I. (2016). Om dem som tar del av nyheter i lägre utsträckning än andra. I Människorna, medierna, marknaden. Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring. : SOU 2016:30. Wolters Kluwer (Statens offentliga utredningar). S. 463-486.

Wadbring, I. (2015). Allmänhetens oro och utsatthet för näthat. I Hets och hat online : hur journalistiken och yttrandefriheten utmanas i Norden. Göteborg : Nordicom (NORDICOM-information). S. 27-28.

Wadbring, I. (2015). Journalistikens publiker. I Handbok i journalistikforskning. Lund : Studentlitteratur AB. S. 391-410.

Wadbring, I. , Ohlsson, J. & Shehata, A. (2015). Lokala nyheter och lokala opinioner. I Alla dessa val : Samhälle, Opinion och Medier i Västsverige. Göteborg : SOM-institutet (SOM-rapport). S. 111-131.

Wadbring, I. & Nilsson, M. (2015). Människor tycker om bilder. I Fragment: SOM-undersökningen 2014 : SOM-rapport nr 63. Förlag Göteborgs Universitet. S. 451-462.  

Wadbring, I. (2015). Trollen i nätskogen. I Hets och hat online : hur journalistiken och yttrandefriheten utmanas i Norden. Göteborg : Nordicom (NORDICOM-information). S. 65-68.

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2014). Delad glädje är dubbel glädje?. I Mittfåra och marginal. Göteborg : SOM-institutet (SOM-rapport).  

Wadbring, I. (2014). Kommer vargen den här gången? : Om dagspressens utveckling och eventuella avveckling. I Thule : Kungl. Skytteanska samfundets årsbok. 2013. Umeå : Kungliga Skytteanska Samfundet (Thule).

Jalakas, A. & Wadbring, I. (2014). Ska man gråta om papperstidningen försvinner?. I Mittfåra och marginal. Göteborg : SOM-institutet. S. 161-173.  

Wadbring, I. (2014). Tryckta tidningars transformation. I Medie-Sverige 2014 : Statistik och analys. Göteborg : Nordicom.

Wadbring, I. & Nygren, G. (2013). 13 år senare. I På väg mot medievärlden 2020. Lund : .

Wadbring, I. (2013). I snigeltakt eller raketfart : hur snabbt förändras journalistiken?. I På väg mot medievärlden 2020. Lund : .

Wadbring, I. (2013). Levels of Commercialization. I Media Structures and Media Performance. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. S. 119-134.

Wadbring, I. & Wilberg, E. (2013). Modeller för omvärldsanalys. I På väg mot medievärlden 2020. Lund : .

Wadbring, I. (2013). Mätta morgontidningar. I Vägskäl. Göteborg : SOM-institutet. S. 415-423.  

Wadbring, I. (2013). Utmaning : Ett alltmer fragmenterat medielandskap?. I Framtidsutmaningar. Stockholm : 8tto.

Shehata, A. & Wadbring, I. (2012). Allt fler står utanför nyhetsvärlden. I I framtidens skugga. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2012). Medierna och den svårfångade publiken. I Medierna och demokratin. Lund : Studentlitteratur. S. 291-316.

Wadbring, I. (2012). Presstödet och tidningsläsningen. I I framtidens skugga. Göteborg : SOM-institutet.

Bergström, A. & Wadbring, I. (2012). Producenter och konsumenter : om läsarna som medskapare av medieinnehåll på nätet. I I framtidens skugga. Göteborg : SOM-institutet.

Bergström, A. & Wadbring, I. (2011). Nyheter i våra hjärtan. I Lycksalighetens ö. Göteborg : SOM-institutet (Bokserien / SOM-institutet).    

Wadbring, I. & Hedman, U. (2011). Ökad polarisering i morgontidningsläsningen. I Lycksalighetens ö. Göteborg : SOM-institutet (Bokserien / SOM-institutet).    

Bergström, A. , Sternvik, J. & Wadbring, I. (2010). Det skrivna ordet. Tidningar som plattformar och varumärken. I MedieSverige 2010. Statistik och analys.. Göteborg : Nordicom-Sverige.

Wadbring, I. & Bergström, A. (2010). Mediers värde i olika generationer. I Nordiskt ljus. Göteborg : SOM-institutet.

Bergström, A. & Wadbring, I. (2010). Nya tidningsformer - konkurrenter eller komplement?. I Nordiskt ljus. Göteborg : SOM-institutet (Bokserien / SOM-institutet). S. 381-392.    

Sternvik, J. & Wadbring, I. (2010). Nyhetsvanor - en fråga om klass?. I En fråga om klass?. Stockholm : Liber.

Wadbring, I. (2010). Satisfacory Content. Free Dailies Good Enough for a Specific Readership.. I Content, Channels and Audiences in the New Millennium: Interaction and Interrelation.. Moscow : Faculty of Journalism, Lomonosov MSU.

Andersson, U. & Wadbring, I. (2008). Användningen av medier i förändringens tidevarv. I På väg mot medievärlden 2020. Journalistik, teknik, marknad.. Lund : Studentlitteratur.

Wadbring, I. (2008). Många tidningar = fler läsare?. I Skilda världar. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2008). Vad gör man när den dagliga kamraten vid frukostbordet försvinner?. I Medborgarna, regionen och flernivådemokratin. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2007). Journalisterna och kommersialiseringen. I Den svenska journalistkåren. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Wadbring, I. (2007). Konsekvenser av tidningskrig - exemplet Stockholm. I Det nya Sverige. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2007). När den dagliga gästen försvinner. I Arbetarpressen 100 år. Stockholm : Premiss Förlag.

Bakker, P. & Wadbring, I. (2006). Free Dailies--A Success the Machiavellian Way?. I Leadership in the Media Industry, Changing Contexts, Emerging Challenges.. Jönköping : Jönköping International Business School, Jönköping University.

Wadbring, I. (2006). Från lokalt hantverk till världsvid industri. I Dagspressens ekonomi Jubileumsskrift 30 år.. Stockholm : Presstödsnämnden.

Wadbring, I. (2006). Metro goes national. I Du stora nya värld. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. & Weibull, L. (2005). Dagstidingen i ett 50-årsperspektiv. I Nypressat. Ett kvartssekel med svenska dagstidningsläsare.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Bergström, A. & Wadbring, I. (2005). Introduktion till en 25-åring. I Nypressat. Ett kvartssekel med svenska dagstidningsläsare.. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. & Weibull, L. (2005). Medieförtroende - en framgångsfaktor?. I Lyckan kommer, lyckan går. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2005). Strukturer och kulturer. I Nypressat. Ett kvartssekel med svenska dagstidningsläsare.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Wadbring, I. (2005). Tidningar i brevlådor, på bussar och i ställ.. I Lyckan kommer, lyckan går. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2004). Användning och värdering av medier i Västra Götaland. I Svensk samhällsorganisation i förändring. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2004). Folklighet i olika skepnader. 131 års skillnader mellan Dagens Nyheter och Metro. I Presshistorisk årsbok 2004. Stockholm : Presshistoriska föreningen.

Wadbring, I. (2004). Gratistidningskamp på Stockholms gatar - igen. I Ju mer vi är tillsammans. Göteborg : SOM-institutet.

Reichenberg, M. & Wadbring, I. (2004). Lätt och svårt i tidningsspråk. I Ju mer vi är tillsammans. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2003). En ny tidning för nya läsare?. I Fåfängans marknad. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2002). Arbetets prenumeranter efter Arbetet. I Efter Arbetet. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Wadbring, I. & Gidsäter, K. (2002). Den saknade Arbetet.. I Efter Arbetet. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Bergström, A. & Wadbring, I. (2002). Det skånska medielandskapet 2001. I Efter Arbetet. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Wadbring, I. & Weibull, L. (2002). En tidning dör aldrig i tysthet. I Efter Arbetet. Synen på nedläggninen och dess konsekvenser.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Bergström, A. , Wadbring, I. & Weibull, L. (2002). Ett år senare.. I Efter Arbetet. Synen på nedläggningen och dess konskvenser.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Bergström, A. & Wadbring, I. (2002). Nyheter i lurar, på papper och skärmar.. I Flernivådemokrati i förändring.. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. & Weibull, L. (2001). Dagspressen står pall.. I Land, du välsignade?. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2001). I döda tidningars sällskap. I Land, du välsignade?. Göteborg : SOM-institutet.

Weibull, L. & Wadbring, I. (2000). Att studera dagspressen i Sverige - utgångspunkter. I Tryckt. 20 kapitel om dagspressen i början av 2000-talet. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Wadbring, I. (2000). Etermediernas betydelse. I Tryckt. 20 kapitel om dagstidningar i början av 2000-talet. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2000). Göteborgs-Postens moderna omgörning. I Konkurrens och förnyelse. Göteborg : Nordicom.

Wadbring, I. (2000). Om gratistidningar i allmänhet och Metro i synnerhet. I Tryckt. 20 kapitel om dagstidningar i början av 2000-talet. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Wadbring, I. , Weibull, L. & Sjögren, J. (2000). Samhällsförtroendet bland svenskar och invandrare. I Göteborgsbranden 1998. Stockholm : Styrelsen för psykologiskt försvar.

Wadbring, I. (2000). Skilda världar? Mäns och kvinnors mediekonsumtion. I Kvinnor och medier.. Stockholm : Stiftelsen Institutet för mediestudier.

Wadbring, I. (2000). Tidningsläsare i storstadsområdena. I Det nya samhället. Göteborg : SOM-institutet.

Bergström, A. & Wadbring, I. (1999). Internet i Mediesverige. I MedieSverige 1999. Göteborg : Nordicom-Sverige.

Jansson, A. & Wadbring, I. (1997). Tv-tittande - mer än bara tv. I Nya landskap. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (1996). Från teater till datorer - unga i medieåldern. I Ungdomars opinioner. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. & Weibull, L. (1996). Räckvidd och läsvana 1986-1995. En nivåjämförelse mellan två tidningsmått.. I Rapport från 1996 Mediebarometerseminarium. Göteborg : Nordicom-Sverige.

Wadbring, I. (1995). Våra morgonmedievanor. I Västsvensk horisont. Göteborg : SOM-institutet.

Konferensbidrag

Wadbring, I. (2023). Mittmedia as a Fast and Furious Outlier : Stories about the Necessity of Rapid Digitalization. Paper presented at the Nordmedia Conference 2023, Bergen, Norway, 16–18 August, 2023

Wadbring, I. (2019). Low news interest or low willingness to pay? Youth and online news. Paper presented at the Behind the Paywall. A Cross-Thematic Conference on the Implications of the Budding Market for Paid Online News, Gothenburg, Sweden, January 2019

Wadbring, I. (2018). News avoiders : Do they exist or not?. Paper presented at the ECREA, 7th European Communication Conference, Lugano, Switzerland, Oct 31 - Nov 3, 2018.

Karlsson, M. , Ingela, W. & Ödmark, S. (2017). Towards Politicized Tabloid News Online? : A Methodological Assessment of the Spreading of Online News. Paper presented at the International Communication Association 2017

Wadbring, I. (2016). A Challenged Challenger : The Battle Between Free Dailies and Smartphones. Paper presented at the Free Daily Press in Europe 1995–2015, University of Lorraine, Metz, March 15 & 16, 2016.

Wadbring, I. , Shehata, A. & Hopmann, D. N. (2015). A Longitudinal Analysis of News-Avoidance Over Three Decades : From Public Service Monopoly to Smartphones. Paper presented at the The 65th Annual Conference of the International Communication Association (ICA), San Juan, Puerto Rico 21-25 May, 2015

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2015). From Kittens to Racism : News Sharing and Shared News in Social Media. Paper presented at the The 22nd Nordic Conference on Media and Communication Research, Copenhagen, August 13-15, 2015

Wadbring, I. & Bergström, A. (2014). A print crisis or a local crisis? Local news use over 27 years. Paper presented at the Local journalism around the world: professional practices, economic foundations, and political implications in Oxford, UK, February 2014.

Wadbring, I. & Nilsson, M. (2014). A question of newspaper visuality : Photojournalism in a Swedish newspaper, 1995-2015. I Proceedings Helsinki Photomedia 2014.

Wadbring, I. (2014). Gendered Photojournalism? : A Gender Analysis from a Tabloidization Perspective. Paper presented at the The European Communication Research and Education Association (ECREA) conference in Lisboa, November 2014

Wadbring, I. & Andersson, U. (2013). Public Interest or Self-Interest? : How Professional Journalism Attracts Future Journalists. I Proceedings Future of Journalism.

Bergström, A. & Wadbring, I. (2012). Journalists and Audiences as Obstacles and Opportunities for Reader Comments. Paper presented at the European Communication Research and Education Association (ECREA) conference in Istanbul, Turkey October 2012

Wadbring, I. & Bergström, A. (2012). Media habits—a Matter of Age or Generation? : A 25 years perspective of use of television, newspapers and the Internet. Paper presented at the European Communication Research and Education Association (ECREA) conference in Istanbul, Turkey October 2012

Jalakas, A. & Wadbring, I. (2011). Research About Magazines: Is There Anybody Out There?. Paper presented at the NordMedia 2011 in Akureyri, Iceland

Wadbring, I. (2011). What's New Under the Sun? Commercialized News from 1960 to 2000.. Paper presented at the 9th Annual International Conference on Communication and Mass Media in Athens, Greece

Wadbring, I. (2010). Satisfactory Content. Free Dailies Good Enough for a Specific Readership.. Paper presented at the Conference at the Faculty of Journalism, Moscow University, Russia

Wadbring, I. (2010). The Journalist's View on Commercialization. Paper presented at the IAMCR Conference in Braga, Portugal

Wadbring, I. (2009). Satisfactory Content? Free Dailies Compared with Traditional Newspapers.. Paper presented at the NordMedia in Karlstad, Sweden

Reichenberg, M. & Wadbring, I. (2008). Have They Pinched It From Another Newspaper? Young Readers Question the Authority of Newspaper Texts and Teachers Change Questions Schedule.. Paper presented at the Designs for Learning, Stockholm University, Sweden

Bergström, A. & Wadbring, I. (2008). The Contribution of Free Dailies and News on the Web--Is Readership Strictly Decreasing among Young People?. Paper presented at the Conference at University College London, Great Britain

Nygren, G. & Wadbring, I. (2007). Gamla teorier och nya tidningsmarknader. En prövning av hur olika slags tidningar förhåller sig till varandra. Paper presented at the NordMedia i Helsingfors, Finland

Bakker, P. & Wadbring, I. (2005). Free Dailies--A Success the Machiavellian Way?. Paper presented at the Conference at the Media Management and Transformation Center in Jönköping, Sweden

Wadbring, I. (2005). Kommersialisering här och där, då och nu.. Paper presented at the NordMedia in Aalborg, Danmark

Wadbring, I. (2003). Nyhetsjournalistikens ekonomiska villkor. Paper presented at the NordMedia in Kristiansand, Norge

Wadbring, I. (1999). Metro på spåren. Paper presented at the NordMedia i Kungälv, Sverige

Proceedings (redaktörsskap)

Bergström, A. (ed.) , Wadbring, I. (ed.) & Weibull, L. (ed.) (2005). Nypressat. Ett kvartssekel med svenska dagstidningsläsare.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

Wadbring, I. (ed.) , Weibull, L. (ed.) & Bergström, A. (ed.) (2002). Efter Arbetet. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

Wadbring, I. (ed.) & Weibull, L. (ed.) (2000). Tryckt. 20 kapitel om dagstidningar i början av 2000-talet.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

Rapporter

Wadbring, I. & Jaakkola, M. (2017). Medieutveckling 2017 - Medieutbud. Myndigheten för press, radio och tv

Wadbring, I. & Nilsson, M. (2016). En bild säger mer är tusen ord? Bildjournalistikens förändring i svensk dagspress 1995-2013. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 30).  

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2014). Delad glädje är dubbel glädje : En studie om nyhetsdelning i sociala medier. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 20).  

Lozanovski, J. & Wadbring, I. (2013). Unga Nyheter : Unga reflekterar kring nyheter och nyhetsvanor. (DEMICOM rapport 12).  

Wadbring, I. (2007). Från annonsblad till tidning? Decenniers utveckling av lokala gratistidningar.. Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

Andersson, U. & Wadbring, I. (2005). I gratistidningsland.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

Wadbring, I. (2003). 2002 års publicistiska bokslut. Om läsares och medarbetares syn på tidningar.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

Bergström, A. & Wadbring, I. (2001). Medierna i vardagslivet - en uppsats om hur det är möjligt att använda dagböckerna som insamlingsmetod i medieforskningen..

Weibull, L. & Wadbring, I. (1999). De nya svenskarna möter svenska massmedier..

Samlingsverk (redaktör)

Wadbring, I. (ed.) & Strömbäck, J. (ed.) (2023). Snabbtänkt och eftertänkt : En vänbok till Lars Nord. Sundsvall : Demicom, Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 53).

Wadbring, I. (ed.) & Nygren, G. (ed.) (2019). På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB

Wadbring, I. (ed.) & Pekkala, L. (ed.) (2017). Citizens in Mediated World : A Nordic-Baltic Perspective on Media and Information Literacy. Göteborg : Nordicom

Dalquist, U. (ed.) & Wadbring, I. (ed.) (2017). Marknadsmässig kurragömmalek? : Barn, unga och dold reklam. Göteborg : Nordicom

Jaakkola, M. (ed.) , Mølster, R. (ed.) & Wadbring, I. (ed.) (2016). Digitalt berättande. Göteborg : Nordicom (Nordicom-Information 38(2)).

Jarlbrink, J. (ed.) & Wadbring, I. (ed.) (2016). Distansläsning och nätverksanalys : Digitala metoder för gamla och nya medier. Göteborg : Nordicom (Nordicom-Information 38(3)).

Wadbring, I. (ed.) & Mølster, R. (ed.) (2016). Journalistikens ekonomiska utmaningar. Göteborg : Nordicom (Nordicom-Information ).

Wadbring, I. (ed.) & Mølster, R. (ed.) (2015). Hets och hat online : Hur journalistiken och yttrandefriheten utmanas i Norden. Göteborg : Nordicom (Nordicom-Information 37(3-4)).

Wadbring, I. (ed.) & Nygren, G. (ed.) (2013). På väg mot medievärlden 2020 : Journalistik, teknik, marknad. Lund : Studentlitteratur AB

Övrigt

Lidbom, O. , Nord, L. , Truedson, L. & Wadbring, I. (2021). Ska it-jättarna få styra våra svenska medier? : Debattörerna: Politikerna har lämnat walkover i mediefrågan : Schibsted Forlag..  

Wadbring, I. & Ohlsson, J. (2017). Sweden. Media Landscapes. Expert Analyses of the State of the Media : European Journalism Center Online..  

Nord, L. (2015). "Vi kan inte lita på maskinernas statistik".

Sidan uppdaterades 2024-01-28