Master by research - media and communication science

Master by research i medie- och kommunikationsvetenskap är till för de studenter som vill sikta mot en framtida karriär inom forskning eller bransch och yrkesområde relaterat till medier och kommunikation.

Kontor, möte, kommunikation

Programmet riktar sig till studenter som är motiverade att utveckla färdigheter och kunskaper på ett självständigt sätt då programmet till stor del genomförs i form av forskningsarbete. Som student ingår du i en forskningsgrupp och deltar som medarbetare i ett forskningsprojekt som drivs vid avdelningen och kommer alltså att arbeta både i samarbete med andra och självständigt.

Utbildningen består av både kurser på avancerad nivå samt projektarbete och leder fram till ett individuellt avhandlingsarbete sista terminen, en Master thesis.

Inom inriktningen Medie- och kommunikationsvetenskap finns forskning som är tvärvetenskaplig och berör strategisk kommunikation, organisationers kommunikation, kriskommunikation, politisk kommunikation och journalistik.

Vid frågor, kontakta inriktningsansvarig, Solange Hamrin

För mer information om behörighet, ansökan och programmets upplägg, klicka här

Kontakt

Solange Hamrin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428413