Forskargruppen CORE

CORE står för Communication, Organization, Research, Education. Vi är en grupp forskare som specialiserat oss på organisationers kommunikation.

Vi är experter på strategisk kommunikation, kommunikativt ledarskap, organisationsförändring, sociala medier, mätning & utvärdering och kriskommunikation. Vår verksamhet rymmer även uppdragsforskning och uppdragsutbildning. Vi hör till forskningscentret DEMICOM vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Forskningsprojektet Kommunikativt ledarskap har resulterat i sex olika rapporter – läs dem här.

Övriga publikationer

Kontakt

Catrin Johansson

Forskningsledare för CORE: Catrin Johansson

Aktuellt från DEMICOM

Ingela Wadbring ny centrumledare på DEMICOM

DEMICOM, ett av Mittuniversitetets äldsta forskningscentrum, har i 12 år letts av professor Lars Nord. Nu är det dags för ett skifte och professor Ingela Wadbring har nyligen tagit över rollen som centrumledare.

2019-11-29

Riksdagens konstitutionsutskott besökte DEMICOM

Mediernas villkor och den politiska kommunikationen förändras i snabb takt. För att få bättre kunskap om aktuell forskning i ämnet besökte riksdagens konstitutionsutskott forskningscentret DEMICOM.

2019-11-19