Forskargruppen CORE

CORE står för Communication, Organization, Research, Education. Vi är en grupp forskare som specialiserat oss på organisationers kommunikation.

Vi är experter på strategisk kommunikation, kommunikativt ledarskap, organisationsförändring, sociala medier, mätning & utvärdering och kriskommunikation. Vår verksamhet rymmer även uppdragsforskning och uppdragsutbildning. Vi hör till forskningscentret DEMICOM vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Forskningsprojektet Kommunikativt ledarskap har resulterat i sex olika rapporter – läs dem här.

Övriga publikationer

Kontakt

Catrin Johansson

Forskningsledare för CORE: Catrin Johansson

Aktuellt från DEMICOM

DEMICOM-forskare prisade för forskning om kriskommunikation

I ett forskningsprojekt har forskare från DEMICOM undersökt hur organisationer i krissituationer kan utveckla sin anpassningsförmåga genom god kommunikation. Nu har forskningsartikeln belönats med 2019 års Emerald Literati Award för bästa artikel.

2019-12-17