Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C. (2012). Kommunikation i organisationer. Malmö: Liber.

Johansson, C. & Heide, M. (2008). Kommunikation i förändringsprocesser. Malmö: Liber.
Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C. (2005). Kommunikation & organisation. Malmö: Liber.
Johansson, C. (2003). Visioner och verkligheter. Kommunikationen om företagets strategi. Uppsala: Uppsala universitet. [Ph. D. Dissertation]