Föredrag och presentationer

En av ETOURs viktigaste uppgifter är att kommunicera de forskningsresultat som kommer fram ur turismforskningen. Behöver du en föredragshållare eller vill du arrangera ett seminarium i samverkan med ETOUR?