Vår ambition är att all forskning och utbildning ska bedrivas nära eller i samarbete med turismbranschen.