Avslutade forskningsprojekt

Besöksnäringens roll för regional utveckling

Det behövs mer kunskap kring hur besöksnäringen i Jämtlands län kan utvecklas. Det konstaterar turismforskningsinstitutet ETOUR och Jämtland Härjedalen Turism och startar ett gemensamt projekt.

Slow Adventure in Northern Territories – SAINT

Målet med projektet Slow Adventures in Northern Territories (SAINT) är att hjälpa företag inom turismsektorn ”slow adventure” att nå längre med sin marknadsföring – för att locka fler turister till...

EX-TRACK

Projektet utvecklar och testar nya metoder för att driva förbättringsarbete i temaparker med utgångspunkt i besökarens upplevelser. Forskningen sker i samverkan med Parks & Resorts och genomförs vi...

Evenemangskompassen

Många års internationell forskning har identifierat vilka faktorer som är viktigast för att skapa framgångsrika evenemang. Dessa faktorer samlas nu för första gången i en och samma modell....

Kunskapsdestinationen Åre

Internet flödar av information om folks köpvanor och önskemål, men oftast används inte informationen till någonting. Nu har Åre blivit testort för ett nytt affärssystem som ska samla allt detta...

Trendspaning och omvärldsbevakning

Liksom andra branscher, har turismbranschen svårt att hänga med när turismtrender och beteenden förändras. Behovet av att kunna spana efter kommande trender, och utveckla en destination eller ett...

Den nya fjällupplevelsen

Projektet analyserar trender inom fjällturismen avseende aktiviteter, upplevelser, motiv, nytta samt mönster i tid och rum. Projektet kollar på hur ett ökat deltagande i event, sportarrangemang och...

Bortom konflikter i fjällen

Projektet undersöker hur svenska aktörer med olika intressen i mark- och resursanvändning själva ser på vilka utmaningar som finns och vilka möjligheter som står till buds för att undvika...

Naturbaserad turism

Att utveckla en turistdestination, bygga vindkraft eller besluta om nationalparker kan bli allt svårare. I maj 2012 förband sig Sverige att följa Europeiska Landskapskonventionen, som ska öka...

Böcker, film och musik som turistmagnet

Potentialen hos populärkulturen som turistmagnet är stor. Det har ETOUR:s forskningsprojekt om populärkulturturism och event hittills visat. Nyckeln till framgång är att ta vara på intresset hos...