Turismarbetares arbetsmarknad i fokus

Ett flertal internationella studier visar att arbetskraftsrörligheten inom turismbranschen är hög och att de anställda i mycket stor utsträckning utgörs av kvinnor, invandrare och ungdomar.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-08-15