Turismarbetares arbetsmarknad i fokus

Turismarbetares arbetsmarknad i fokus

Ett flertal internationella studier visar att arbetskraftsrörligheten inom turismbranschen är hög och att de anställda i mycket stor utsträckning utgörs av kvinnor, invandrare och ungdomar. I en ny artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Hospitality & Society efterfrågar Kristina Zampuokos och Dimitri Ioannides, båda forskare vid Etour, en ny agenda när det gäller forskningen om arbetet och arbetstagarna inom turismnäringen.