Kristina Zampoukos

Universitets-/Högskolelektor |Lecturer

Forskning

Min forskning sker i brytpunkten mellan feministisk geografi, arbetsgeografi samt befolkningsgeografi (migration) och kretsar i huvudsak kring frågor som rör arbetsliv och arbetsmarknad. Jag har studerat deltidsarbete och deltidsarbetslöshet inom vård och omsorg i Sverige, arbetsvillkor och arbetskraftsrörlighet inom hotell- och restaurangbranschen, samt temporär och cirkulär arbetskraftsmigration från Sverige till Norge. Min nuvarande forskning handlar om trakasserier och hot om våld på hotell- och restaurangarbetsplatsen, samt om gig-ekonomin och tillvaron som gig-arbetare.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Persson, K. , Zampoukos, K. & Ljunggren, I. (2022). No (wo)man is an island : socio-cultural context and women’s empowerment in Samoa. Gender, Place and Culture, vol. 29: 4, ss. 482-501.    

Zampoukos, K. (2021). The hospitable body at work—A research agenda. Gender, Work and Organization, vol. 28: 5, ss. 1726-1740.    

Jordhus-Lier, D. , Underthun, A. & Zampoukos, K. (2019). Changing workplace geographies : Restructuring warehouse employment in the Oslo region. Environment and planning A, vol. 51: 1, ss. 69-90.  

Wall-Reinius, S. , Ioannides, D. & Zampoukos, K. (2019). Does Geography Matter in All-Inclusive Resort Tourism? : Marketing approaches of Scandinavian tour operators. Tourism Geographies, vol. 21: 5, ss. 766-784.  

Zampoukos, K. (2018). Hospitality workers and the relational spaces of labor (im)mobility. Tourism Geographies, vol. 20: 1, ss. 49-66.  

Zampoukos, K. , Knutsen, H. M. , Kiil, M. B. & Olofsdotter, G. (2018). Mobile with an agency : Negotiating the spatiotemporalities of the temp migrant worker. Geoforum, vol. 93, ss. 40-47.  

Ioannides, D. & Zampoukos, K. (2018). Tourism's Labour Geographies : Bringing Tourism into Work and Work into Tourism. Tourism Geographies, vol. 20: 1, ss. 1-10.    

Zampoukos, K. & Ioannides, D. (2011). The Tourism Labour Conundrum : Agenda for New Research in the Geography of Hospitality Workers. Hospitality & Society, vol. 1: 1, ss. 25-45.  

Zampoukos, K. (2004). Information Technology, Municipal Planning and Geographical Rationalities. Networks and Communication Studies: Netcom, vol. 18: 3-4, ss. 181-201.

Zampoukos, K. (2002). IT, planeringen och geografiska rationaliteter. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift, : 35

Doktorsavhandlingar

Zampoukos, K. (2002). IT, planeringen och kommunerna. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2002

Kapitel i böcker, del av antologier

Zampoukos, K. (2022). Precarious jobs, precarious people in times of a pandemic : The impact on tourism workers and spaces of work. I Handbook of Tourism Impacts : Social and Environmental Perspectives. Cheltenham : Edward Elgar Publishing (Research Handbooks on Impact Assessment series). S. 183-196.  

Zampoukos, K. (2021). Thinking through Intersectionality at Work : A Feminist-and-Labour Geographer's Approach. I Working Life and Gender Inequality : Intersectional Perspectives and the Spatial Practices of Peripheralization. New York : Routledge (Routledge Studies in Gender & Organizations). S. 272-290.    

Zampoukos, K. & Gillander Gådin, K. (2020). Ju fler kockar desto sämre soppa? Trakasserier och hot (om våld) på hotell- och restaurangarbetsplatsen. I Genusrelaterat våld, trakasserier och diskriminering : ett globalt problem i lokal kontext. Sundsvall : Forum för Genusvetenskap (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 55-62.  

Ioannides, D. & Zampoukos, K. (2019). Exploring the geographic dimensions of tourism work and workers. I A Research Agenda for Tourism Geographies. Cheltenham : Edward Elgar Publishing (Elgar Research Agendas). S. 89-98.  

Zampoukos, K. (2015). Den attraktiva staden som arbetsmiljö ur ett kulturgeografiskt perspektiv. I Sprickor, öppningar & krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Sundsvall : Mittuniversitetet, Forum for Gender Studies. S. 69-83.  

Zampoukos, K. & Ioannides, D. (2015). Making difference within the hotel : Labour mobility and the internationalization of reproductive work. I A Hospitable World? Organising Work and Workers in Hotels and Tourist Resorts . Abingdon, Oxon : Routledge. S. 11-26.

Zampoukos, K. (2013). Emotional and aesthetic labour in hospitality. I Mobilizing gender research : challenges and strategies. Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 123-129.

Zampoukos, K. (2008). "Det lilla extra" - om ekonomiseringen av vård och omsorg och det meningsfulla arbetet. I Arbete, hälsa och kön. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 61-72.

Zampoukos, K. (2000). IT-planering i Ystad, Helsingborg och på Gotland. I Mot en kommunal utvecklingsplanering? : - fallstudier av Sveriges kommuner. Uppsala, Ascender AB.

Konferensbidrag

Zampoukos, K. (2023). Till er tjänst? En arbetsgeografisk betraktelse av det gigifierade servicearbetets gränser och gränslöshet. I Forum för Arbetslivsforskning (FALF) 2023 : Program och abstrakt.  

Zampoukos, K. , Butler, O. & Mitchell, D. (2022). (Re)producing the city: Migrant service workers and the (algo)rhythms of the globalized, digitized and “gigified” urban economy.. I ILPC 2022 Book of Abstracts.. S. 269-  

Zampoukos, K. (2022). Vem har tid för social reproduktion? Om den giggande arbetskraften och städernas ”algorytmik”.. I Välfärd – för vem? Om arbetsvillkor inom omsorg och gig : Book of Abstracts.. S. 18--18.

Gillander Gådin, K. , Persson, K. & Zampoukos, K. (2020). Strategies to prevent sexual harassment in the hospitality workplace.. Paper presented at the Poster presented at the 16th World Congress on Public Health. Theme of the congress: Public Health for the Future of Humanity: Analysis, Advocacy, and Action. 12-16 October 2020, DIGITAL, Rome, Italy.  

Zampoukos, K. , Persson, K. & Gillander Gådin, K. (2020). We don’t wear uniforms but private clothing, to enhance the fact that we too are human beings : Strategies to counteract, avoid and cope with harassment and threats of violence in the hospitality workplace. Paper presented at the Long-term global perspectives on preventing sexual harassment in the workplace: Policy, practice & strategies, 8-10 March 2020 at the Museum of Work, Norrköping

Jordhus-Lier, D. , Underthun, A. & Zampoukos, K. (2017). Changing workplace geographies : Restructuring warehouse employment in the Oslo region. Paper presented at the Nordic Geographers Meeting, 18 -21 juni 2017 in Stockholm.

Jordhus-Lier, D. , Underthun, A. & Zampoukos, K. (2017). Changing workplace geographies : Restructuring warehouse employment in the Oslo region. Paper presented at the Royal Geograhical Society with IBG, Annual International Conference, London, 30 augusti – 1 september 2017.

Zampoukos, K. , Knutsen, H. M. , Bjerga Kiil, M. & Olofsdotter, G. (2017). Swedish temp nurses and agency warehouse workers in Norway : Negotiating and strategizing the spatiotemporalities of the migrant worker. Paper presented at the Nordic Geographers Meeting (NGM), 18-21 of June, 2017 in Stockholm

Zampoukos, K. (2016). Den attraktiva staden som arbetsmiljö ur ett kulturgeografiskt perspektiv. Paper presented at the Forum för Arbetslivsforskning (FALF), 13-15 juni 2016 i Östersund

Zampoukos, K. (2016). Labour (im)mobility and the accumulation of knowledge in hotel companies. Paper presented at the Forum för Arbetslivsforskning (FALF)13-15 juni 2016 i Östersund

Underthun, A. , Olofsdotter, G. , Zampoukos, K. & Jordhus-Lier, D. (2015). Core-periphery relations and organizational commitment among agency workers and permanent employees in client workplaces : Case studies from the warehouse sector in the Oslo area. Paper presented at the WORK 2015 - New Meanings of Work. Turku Centre of Labour Studies, University of Turku

Zampoukos, K. (2013). Labour geographies of young Swedish workers : negotiating mobility and spatial fix in everyday life. I RGS-IBG Annual International Conference 2013.

Zampoukos, K. (2013). Young workers´ biogeographies : an account and tentative analysis. I Forum för Arbetslivsforskning (FALF) 2013.

Zampoukos, K. (2012). Enclave Tourism : exclusive Spaces or Spaces of Exclusion?. I AAG Annual Meeting: New York 2012.

Zampoukos, K. (2012). Labor mobility in tourism and hospitality : effects on firms´capacity to innovate. I AAG Annual Meeting: New York 2012.

Wall Reinius, S. , Ioannides, D. & Zampoukos, K. (2011). The trend towards all-inclusive and other pre-planned tourist destinations: Does geography matter?. I IV Critical Tourism Studies Conference. Cardiff :

Zampoukos, K. (2011). Tourism and Hospitality Workers. : The Internationalization of Reproductive Work?. I Innovation Processes and Destination Development in Tourist Resorts, Östersund 2011.

Zampoukos, K. (2010). Tourism and Hospitality workers : the Internationalization of Reproductive Labor. Paper presented at the Association of American Geographers (AAG) Annual Meeting: Washington DC, USA. April 14-18 2010

Rapporter

Zampoukos, K. , Persson, K. & Gillander Gådin, K. (2020). ”Är du en sådan där #metoo?” : Om arbetsmiljö, sexuella trakasserier och ledarskap på hotell- och restaurangarbetsplatsen. Östersund : ETOUR/Mittuniversitetet (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2020:3).  

Zampoukos, K. , Olausson, F. , Lindahl, S. & Hirvelä, H. (2015). Elbilar, hållbarhet och planering - en genomlysning av norska och svenska rapporter och examensarbeten. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2015:1).  

Zampoukos, K. (2014). Kompetensförsörjning, arbetskraftsrörlighet och innovationsförmåga : fallstudier av tre hotellföretag. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2014:5).  

Grundén, A. , Gunnervall, A. & Zampoukos, K. (2009). Världscupen i Skidskytte & Jamtli Julmarknad 2008 : Utvärdering. Östersund : Etour (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2009:20).  

Zampoukos, K. (2007). Att köa för en tillsvidareanställning : exempel från vård och omsorg i Högsby och transport och logistik i Helsingborg. Uppsala University, Department of Social and Economic Geography

Zampoukos, K. (2006). Mentorskap inom vård och omsorg i Övertorneå : genus, lärande och rörlighet i kunskapssamhällets ekonomiska geografi. Stockholm : Arbetslivsinstitutet, förlagstjänst (Arbetslivsrapport / Arbetslivsinstitutet 2006:2).

Zampoukos, K. (2005). Heldelprojektet i Piteå : En diskussion om rum, ekonomi och genus. Uppsala University, Department of Social and Economic Geography  

Zampoukos, K. (2004). Länsarbetsnämndernas arbete för att minska deltidsarbetslösheten. Uppsala University

Zampoukos, K. (1997). Staden, IT och framtiden. En diskussion om informationssamhället och Uppsala. Uppsala University, Department of Social and Economic Geography

Zampoukos, K. (1996). Agnesberg och Ballongberget. En studie av två bostadsområden i Solna. Uppsala University, Department of Social and Economic Geography

Sidan uppdaterades 2024-01-12