Festivalbesökare och deras upplevelser

Denna rapport, som är skriven av Anders Nordvall och Martin Wallstam, är en övergripande guide i att utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser. Syftet är att bistå svenska festivalarrangörer i arbetet med att förstå sina besökare.

Svenska musikfestivaler är betydelsefulla för de platser de arrangeras på, för alla dess intressenter och samarbetspartners som involveras, och inte minst för de individer och grupper som besöker dem. Denna rapport fokuserar på festivalbesökarna och behovet att utvärdera dem och deras upplevelser.

Rapporten tar sin utgångspunkt i antagandet att en viktig nyckel för framgång i branschen är att förstå och lära känna sina besökare. Detta utgör en grund för att både arrangörer och besökare ska kunna förverkliga sina målsättningar och drömmar.

Rapporten ger en insikt i vilka utmaningar och möjligheter utvärdering av festivalbesökare består av. För arrangörens del handlar det om att få kunskap och underlag för planering, beslutsfattande, prioriteringar av begränsade resurser och förnyelsearbete. 

Läs hela rapporten här.

Kontakt

Anders Nordvall

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

010-1427814