Anders Nordvall

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

Bakgrund

Anställd sedan 2009 vid Mittuniversitetet. Började som projektassistent för att sedan bli doktorand och universitetsadjunkt.

Har även erfarenheter som ungdomsledare, samt att
arrangera och utvärdera evenemang.

Har kandidatexamen i Turismvetenskap och Företagsekonomi samt en magisterexamen i Kulturgeografi.

Forskningsområden

Evenemang och evenemangsturism. Fokus på hur återkommande evenemang och festivaler utvecklas inklusive design, organisering och utvärdering av evenemang.

Forskning

Arbetar med ett avhandlingsprojekt som handlar om att förstå utvecklingsförlopp för återkommande evenemang och hur sådana förlopp kan påverkas relativt design, organisering och utvärdering.

Undervisning

Design, planering, organisering, marknadsföring och utvärdering av evenemang. Evenemangsturism, evenemangsutveckling och effekter av evenemang. Projektledning inom turism, destinationsutveckling, turismupplevelser, entreprenörskap och företagande inom turism samt verksamhetsförlagd utbildning .

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nordvall, A. & Brown, S. (2020). Evaluating publicly supported periodic events : the design of credible, usable and effective evaluation. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, vol. 12: 2, ss. 152-171.    

Nordvall, A. & Heldt, T. (2017). Understanding hallmark event failure : A case study of a Swedish music festival. International Journal of Event and Festival Management, vol. 8: 2, ss. 172-185.    

Nordvall, A. (2016). Organizing Periodic Events : A Case Study of a Failed Christmas Market. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 16: 4, ss. 442-460.  

Nordvall, A. , Pettersson, R. , Svensson, B. & Brown, S. (2014). Designing events for social interaction. Event Management, vol. 18: 2, ss. 127-140.    

Getz, D. , Svensson, B. , Pettersson, R. & Gunnervall, A. (2012). Hallmark events : Definition, goals and planning process. International Journal of Event Management Research, vol. 7: 1/2, ss. 47-67.  

Rapporter

Nordvall, A. & Wallstam, M. (2016). Utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016: 1).  

Grundén, A. , Gunnervall, A. & Zampoukos, K. (2009). Världscupen i Skidskytte & Jamtli Julmarknad 2008 : Utvärdering. Östersund : Etour (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2009:20).  

Pettersson, R. & Gunnervall, A. (2008). Skidskytte-VM 2008 : Effekter av Vinterfestivalen och Biathlon 2008. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2008:19).  

Sidan uppdaterades 2023-09-21