Terrängkörningens påverkan på friluftsliv

Denna rapport genomfördes som en del i Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att göra en sammantagen analys för terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv. Syftet med rapporten är att kartlägga vad som tidigare studerats gällande terrängkörningens påverkan på friluftsliv. 

Terrängkörningens påverkan

Sidan uppdaterades 2020-12-01