Verktygen i Event Compass™ är forskningsbaserade och har vuxit fram ur ett mångårigt internationellt samarbete.