Verktygen i Event Compass™ är forskningsbaserade och har vuxit fram ur ett mångårigt internationellt samarbete.

Samarbetet resulterade i de åtta, nu väletablerade, evenemangsdimensionerna.

Dimensionerna växte fram ur frågeställningar om vad som utgör framgång och hållbarhet i utförandet av evenemang. De kan vidare delas upp i fem ”processdimensioner” och tre ”effektdimensioner”. Varje dimension består av de underkategorier och indikatorer som vi använder oss av i Event Compass™ verktygslåda.

Våra lösningar är byggda i moduler för att ge arrangörer möjligheten att anpassa sin utvärdering efter egna prioriteringar.  Modulerna består av en arrangörsenkät, besökarenkäter samt ett observationsprotokoll. Rapporter produceras sen utifrån olika sammansättningar av dessa moduler. Rapporteringen väger in arrangörens organisatoriska storlek och ekonomiska drivkraft för att leverera en anpassad och rättvis träffbild.