Kompassdimensionerna är de teoretiska byggstenarna bakom vår evenemangsutvärdering och konsultverksamhet. De är indelade i fem interna processdimensioner och tre externa effektdimensioner.

Design

I evenemangsforskning är design nära sammankopplat med upplevelsevärdet i ett evenemang från besökarens (eller ”konsumentens”) perspektiv. Om marknadsföring förmedlar upplevelsen och övertalar...

Ekonomi

Den ekonomiska dimensionen behandlar arrangörers och evenemangs ekonomiska utfall. De uppmätta värdena består av allt från direkta ekonomiska effekter för såväl arrangören som närsamhället- till me...

Marknadsföring

Marknadsföringsdimensionen berör de specifika processer som formar ett produktutbuds marknadsvärde. Denna dimension innehåller även de processer som påverkar tillgängligheten av dessa produkter för...

Naturmiljö

Den Miljömässiga dimensionen representerar möjligen en av de mest polariserade diskussionerna i det moderna samhället.

Organisation

Organisationsdimensionen täcker struktur och generella ledningsmekanismer i evenemangsorganisationen.

Planering

Planering handlar om strategiskt beslutsfattande. Långsiktig planering är sällan förekommande bland evenemangsarrangörer och därför är denna dimension ett av nyckelområdena där våra kunder ser stör...

Socialt-Kulturellt

I Evenemangskompassens sociokulturella dimension har de sociala och kulturella värdena slagits ihop. Resonemanget lyder att kulturella uttryck är en integrerad del av det sociala livet i alla...

Säkerhet/Risk

Säkerhet är kanske den mest kontemporära dimensionen i Kompassen. Arrangörer, måste alla hantera riskfaktorer i olika utsträckning.

Sidan uppdaterades 2022-09-16