Forskningsbaserad tjänst för turismnäringen vidareutvecklas i Silicon Valley

Mån 23 jan. 2017 08:30

Världsledande turismforskning vid Mittuniversitetets forskningscentrum Etour ligger bakom den nya tjänsten Geztio som skapar stort värde för turismnäringen. Idén har sådan innovationshöjd att den har blivit antagen till inkubatorprogrammet REACH i Silicon Valley och lanseras nu på marknaden.

Geztio, Etour

Geztio samlar in och analyserar data i realtid från ett stort antal källor och ger en överblick över hela destinationens besökare, på så sätt bidrar den till effektivare beslut för utveckling av destinationen. Forskarna bakom metoden är delägare i det bolag som nu ska sälja och leverera tjänsten.

Bolagets vd Lars-Börje ”Bulan” Eriksson är nyss hemkommen från Silicon Valley där idén produkt- och affärsutvecklas med stöd av Nordic Innovation House.

- Jag är oerhört stolt att Geztio blev antagna till REACH. Det är fokus på workshops med spännande föreläsare som har praktisk erfarenhet på en högre nivå än vad vi hittills har mött i Sverige. Deltagandet har hittills gett en viktig bekräftelse på att det vi utvecklar är helt rätt och har förutsättningar att i grunden förändra förutsättningarna för besöksnäringen, säger Lars-Börje ”Bulan” Eriksson.

Det var i våras som Nordic Innovation House sökte idéer sprungna ur forskning vid svenska lärosäten som anses ha innovationshöjd och global potential. Frågan landade hos innovationsrådgivare vid Mittuniversitetet som snabbt kom att tänka på forskarteamet och Geztio som tidigare tagit del av innovationsstödets erbjudanden. Intresset i Silicon Valley blev stort och Geztio antogs som ett av tre svenska företag till inkubatorprogrammet.

- Geztio ger en helhetsbild över destinationen. Lösning bygger på forskning i kombination med praktisk erfarenhet och bolaget har genom ett smart upplägg tillgång till både och, säger Maria Lexhagen, forskare vid Etour och en av grundarna till idén.

I februari sker ytterligare två veckors utbildning och fem månaders mentorcoaching. Då får teamet träffa intressenter på den amerikanska marknaden som möjliggör framtida investeringar.

- Detta tar oss ytterligare ett steg mot vår vision att skapa en global produkt som skapar förutsättningar för en turism som ligger allt närmare gästens behov, säger Lars-Börje ”Bulan” Eriksson.


Sidan uppdaterades 2024-02-22