Ny forskning sätter fingret på utbredd sexism inom turismsektorn

Fre 08 dec 2017 16:36

Anställda inom turismsektorn är ofta unga, invandrade och kvinnor. Och de utsätts för mer sexism än anställda inom många andra branscher. Det menar universitetslektor Kristina Zampoukos vid ETOUR, som nu söker medel för att forska i ämnet.

metoo

Det var när Kristina Zampoukos gjorde en forskningsstudie om arbetskraftens rörlighet inom turismsektorn hon förstod att branschen har problem med att de anställda utsätts för sexism.

– Och det handlar inte bara om sexism - rasism och hot om våld är stora problem i branschen också, säger hon.

Kristina Zampoukos , forskare på ETOUR

Hotell- och restaurangbranschen har en stor omsättning av personal och de anställda är ofta unga, kvinnor och invandrare. Det är inget problem i sig, menar Kristina Zampoukos, men frågan är vad de får för typ av jobb, vilka arbetsmiljöproblem de möter och hur dessa hanteras.

– De verkar i en kultur där kunden alltid har rätt. Som arbetstagare står man alltså redan i underläge, det är ojämlikt redan från början.

Målet: Att hitta verktyg
Med serviceyrket kommer krav och förväntningar om att vara tillgänglig, vänlig och tillmötesgående, menar hon. Genom att hitta sätt att hantera utsattheten det medför kan branschen få bättre villkor.

Just nu jobbar Kristina Zampoukos med att söka forskningsbidrag till en studie. Tidigast hösten 2018 kan hon vara igång och hon räknar med att forskningen kommer att ta tre år. Målet är att hitta verktyg för både fack, arbetsgivare och arbetstagare att hantera sexism, rasism och hot om våld.

Serviceyrken brottas ofta med osäkra arbetsförhållanden, många anställda utsätts för sexism, rasism och hot om våld. Foto: Unsplash.

Enligt statistik från Tillväxtverket är turism- och besöksnäringen en växande bransch och Kristina Zampoukos menar att arbetsmiljön, där även alkohol och droger är vanligt förekommande, är understuderad. Ämnet ligger i tiden.

– Det är särskilt intressant i en nordisk kontext. Vi lever med idén att vi är jämställda och har en stark arbetarrörelse. Vi har det ryktet internationellt. Ändå ser det ut så här.

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-02-22