Gränsöverskridande möte

Ons 08 mars 2017 11:43

Den 16-17 februari genomfördes en tvådagars workshop med Fjällforum för andra gången. På plats var ett 30-tal privata och offentliga fjällaktörer från både Norge och Sverige. Fokus för diskussionerna var ledernas betydelse för natur- och kulturskydd.

Fjällforum träffades i februari 2017
Fjällforum är mötesplattformen för föreningen Gränsfjällen Sylarna i samverkan, men också referensgrupp till forskningsprojektet "Vägar till mångfunktionella landskap". Foto: Sandra Wall-Reinius.

– Vi är nu inne på det andra och sista året och befinner oss mitt i dialogen med forskningsprojektets fjällaktörer, referensgrupp och arbetsgrupp. Som projektets referensgrupp är Fjällforum en viktig arena för synpunkter och input. I vår senaste rapport "The Multi-functional Trail" presenterar vi resultatet från ett tidigare genomfört Fjällforum med fokus på dagens och framtidens fjälleder, säger projektledaren Sandra Wall-Reinius.

– Arbetet med att samla in data fortsätter men vi kan redan nu dra vissa slutsatser. Diskussionerna med myndigheter och organisationer kring forskningsresultatens användbarhet i planerings- och förvaltningsfrågor pågår därför. Till exempel för vi just nu en nära dialog med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Jämtland om arbetet med den eventuella nationalparken och om fjälleder i området, säger Sandra Wall-Reinius.

Förutom gruppdiskussioner om skyddade områden bjöds deltagarna på inspirationsföreläsning av Bill Adams från University of Cambridge. Bill talade om naturskydd och hållbar utveckling.

– Eftersom vi denna gång hade fokus på skydd av natur- och kulturlandskap i fokus bjöd vi in Bill Adams som talade på temat "Community and Conservation". Huvudintresset för hans forskning är hur naturskydd kan kombineras med hållbar utveckling. Några av hans mer centrala budskap handlar just om att balansera lokala och nationella mål och att hitta strukturer som tillåter diskussion mellan lokala och nationella aktörer, säger Annika Dahlberg, Stockholms universitet.

– Det blev intressanta och konstruktiva diskussioner med inspel från både svenska och norska erfarenheter. Kanske berodde det på att många var med vid det tidigare Fjällforum. De kände igen formatet. Föredraget av Bill Adams hjälpte verkligen till att öppna upp för en mer förutsättningslös diskussion, säger Annika Dahlberg.

Etours forskare Sandra Wall-Reinius, Kristin Godtman Kling och Peter Fredman tillsammans med Annika Dahlberg, Stockholms universitet, och Daniel Svensson, KTH, planerade och genomförde Fjällforum tillsammans med föreningen Gränsfjällen Sylarna i samverkan och med forskningsprojektets arbetsgrupp bestående av representanter från Naboer AB, Handölsdalens sameby, Svenska Turistföreningen, Länsstyrelsen i Jämtland och Naturvårdsverket.


Sidan uppdaterades 2017-10-24