Nu kan effekten av evenemang mätas på ett helt nytt sätt

Mån 08 okt. 2018 07:30

För många orter är evenemang, som musikfestivaler och sportarrangemang, en möjlighet att attrahera turister och marknadsföra platsen.

Foto: Storsjöyran

Turismforskningsinstitutet ETOUR har tillsammans med världsledande evenemangsforskare identifierat sex indikatorer som också mäter hur människorna i och runt ett evenemang påverkas.

− Att kunna utvärdera evenemang ur ett ekonomiskt perspektiv är en självklarhet för beslutsfattare som fördelar stöd och är ansvariga för att ansöka om nya evenemang. Men, en hållbar destination måste också kunna tillgodose lokalbefolkningens behov - så hur mäter och jämför man de sociala effekterna av flera evenemang på destinationsnivå? Det är den centrala frågan vi har ställt oss i vår forskning, säger Martin Wallstam, doktorand på turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet.

De sex nya indikatorerna är:
Samhällelig livskvalité
- Berikar evenemanget vardagen för lokalsamhället eller upplevs det försämra levnadsvillkoren?
Samhällelig stolthet - Hur påverkar evenemanget känslan av stolthet över den plats man bor på?
Socialt kapital - Finns det gott om platser och tillfällen att träffas och umgås med gamla såväl som nya bekantskaper?
Gemensamhetskänsla - Hur påverkar evenemanget sammanhållningen i ett samhälle?
Samhällelig kompetensutveckling - Vilka möjligheter ger evenemanget lokalsamhället att bygga kunskaper och utvecklas?
Facilitetseffekt - Vilket fysiskt arv lämnar evenemanget efter sig (exempelvis arenor och annan infrastruktur) som sedan kan användas av lokalsamhället?

− Genom dessa indikatorer hoppas vi kunna bidra till evenemangsstrategier som ser till helheten och tar hänsyn till mer än bara turismkronor och varumärkesrelaterade värden. På sikt ska kommuner därigenom vara bättre utrustade att bygga välbalanserade evenemangsportföljer som sätter människan först, säger Martin Wallstam.

I projektet har den så kallade Delphi-metoden använts. Där får en panel av experter var för sig ett antal frågor för bedömning. Svaren sammanställs och experterna får sedan möjlighet att ändra sin bedömning baserat på vad som framkommit av de övrigas synpunkter. Målet är att nå en gemensam ståndpunkt.

ETOUR kartlade 79 forskare runtom i världen som skulle vara lämpade att ingå i den grupp som slutligen skulle ta sig an uppgiften. Ur denna bruttolista gallrades slutligen 12 deltagare fram, samtliga är världsledande inom olika områden av evenemangsforskning.

Nästa steg i projektet handlar om att intervjua evenemangsintressenter och genomföra en pilotstudie kring ett evenemang.

Forskningsartikeln i sin helhet:
Wallstam, M. , Ioannides, D. & Pettersson, R. (2018). Evaluating the social impacts of events : in search of unified indicators for effective policymaking. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events


Sidan uppdaterades 2019-12-20