Spännande gästforskare på ETOUR – Från digitalisering av äventyrsturism till könsstrukturer inom turismakademin

Ons 28 feb. 2018 08:00

Under februari hade ETOUR celebert besök av gästforskarna Mia Larson, docent i företagsekonomi, och Richard Ek, docent i kulturgeografi.

Mia Larsson Rickard Ek

De två forskarna bytte för tre veckor kontor från avdelningen för Service management och tjänstestudier vid Lunds universitet till avdelningen för turism och geografi vid Mittuniversitetet i Östersund.

Mia Larson studerar huvudsakligen destinationsutveckling, evenemang och digitalisering – vilket är en profil vi känner igen för många av forskarna på ETOUR. Hon var faktiskt den första forskaren som anställdes på ETOUR i december 1996. Under sin tid på ETOUR gjorde hon ett antal studier av Storsjöyran som senare ingick som en del i hennes avhandling, ”Evenemangsmarknadsföringens organisering: Interaktion mellan aktörer på ett politiskt torg”.

Just nu har hon ett pågående projekt om delningsekonomin som heter ”Digitalisering och visualisering av guidetjänster inom svensk äventyrsturism”. Det handlar om utvecklingen av en plattform (www.aways.se) på nätet kring äventyrsturism, där syftet är att olika entreprenörer ska kunna marknadsföra sig själva på en och samma plats.

– Delningsekonomin är den del av ekonomin där privatpersoner ger varandra tillgång till underutnyttjade resurser, egendom såväl som tjänster, mot eller utan betalning. Detta kan ske med hjälp av digitala plattformar eller via analoga forum, berättar hon.

Hon har också varit iblandad i ETOUR:s projekt om popkulturturism, där de tittade på hur Twilight-sagan påverkat turismen till platserna som utspelade sig i filmen. Richard å sin sida, har också närmat sig popkulturen, men med en annan tvist. Han använder sig av arketyper och symbolfigurer från populärkulturen, exempelvis den moderna vampyren med förmänskligande egenskaper, för att beskriva samhällsmedborgare och turister.

– Jag tittar mycket på turismens politiska filosofier. Jag hoppade in och föreläste för studenterna på Turism- och destinationsutvecklingsprogrammet förra veckan och då hade vi en intressant politisk, teoretisk diskussion om turisten som just en ”varelse” i samhället, säger Richard.

Richards mest aktuella projekt heter ”Från avfallshantering till avfallsförebyggande – Att minska genomförandeunderskott med hållbara handlingsnät”. Det handlar i stort om att planera städer så att avfall inte blir till, istället för att bara ta hand om det som blir.

– Det är klart att det är en känslig fråga, eftersom det hotar konsumtionen, men det handlar i grunden om vår allvarliga miljösituation och där är avfallshanteringen en väldigt viktig fråga, menar han.

Mia och Richard har också skrivit en gemensam artikel där de analyserat könsstrukturerna inom turismakademin – ”Imagining the Alpha male of the tourism tribe”. De har analyserat en känd journal där man gör porträtt över pionjärer inom turismforskning. I dessa porträtt liknas den kända turismforskaren vid en pionjär som bryter jungfrulig mark inom forskning och utbildning och som, likt en patriark, uppfostrar sina ”barn” (doktorander, yngre kollegor etc.) till att bli gedigna turismforskare. De är med endast få undantag män som ges denna speciella status inom turismakademin.

– Vi berättade om detta på ett forskningsseminarium där bland annat mastersstudenterna och ETOUR:s doktorander deltog och vi tror att det kan vara nyttigt för dem att reflektera över detta för att hitta strategier och förhållningssätt till en sådan patriarkal struktur, säger Richard.

Nu åker Mia och Richard tillbaka till Lunds universitet, men samarbetet mellan dem och forskarna på ETOUR är långt ifrån över. De har haft strategiska diskussioner om att försöka mobilisera turismforskningen i Sverige och initiera större forskningssatsningar tillsammans.

– Vi ser också stora möjligheter kring samarbeten på mastersnivå, kanske genom gemensamma kurser med intensivveckor eller lärarutbyten. Om vi kan dra nytta av varandras spetskompetens så höjer vi kvalitén på turismutbildningarna, avslutar Mia.


Sidan uppdaterades 2024-01-18