Restaurangpersonal framför en hotellfrukost

Forskare vid ETOUR – redaktörer för temanummer om turismens arbetsliv

Ons 21 mars 2018 16:50

ETOUR-forskarna Dimitri Ioannides och Kristina Zampoukos har gästspelat som redaktörer för den internationella journalen Tourism Geographies och tagit fram ett spännande temanummer om turismens arbetsliv.

Denna specialutgåva har fått titeln ”Tourism’s labour geographies: Bringing tourism into work and work into tourism” och handlar om att gifta ihop två olika forskningsfält – turismforskning och arbetsgeografiforskning. De ser att det finns ett behov av detta eftersom turistsektorn har en undanskymd position inom arbetslivsforskning – trots att det är en av världens mest växande branscher.

– Diskussioner om ”det gränslösa arbetet” är exempelvis väldigt aktuell, det vill säga när gränsen mellan jobb och fritid suddas ut eller blir otydlig. Det är ju dock långt ifrån ett nytt fenomen i turistbranschen, säger Kristina Zampoukos.

– Åker du till exempel som volontär till ett annat land så är du ofta arbetstagare och turist samtidigt. Är du säsongsanställd och jobbar som servitris så kan du ju möta en kund i skidbacken. Det är intressant att titta på vad det får för effekter, både för arbetsgivaren och för arbetstagaren, fortsätter hon.

Temanumret består av sju handplockade artiklar, där ett av bidragen problematiserar den fackliga organiseringen inom hotell- och restaurangbranschen, en annan slår hål på myten om att de som jobbar inom turistsektorn är lågutbildade och en tredje diskuterar om det finns en urban norm kring hur karriärvägar gestaltas. Kristina Zampoukos artikelbidrag i serien handlar om arbetskraftens rörlighet och synen på karriärvägar.

– Det finns en förförståelse att en karriär alltid går framåt eller uppåt, men så är det verkligen inte. Det kan vara trassligt av olika anledningar och ta stopp längs vägen. Vart man väljer att flytta eller var man väljer att jobba handlar om så många andra saker i livet, som val av partner eller hur man vill bo. Mina resultat baseras på djupintervjuer med 22 personer som är anställda på hotell runt om i Sverige, berättar hon.

Dimitri och Kristina har massor av spännande projekt på gång inom fältet ”turismens arbetsliv”. De har precis skickat in en ansökan inom Horizon 2020 tillsammans med forskare från bland annat Danmark, Skottland och Spanien som handlar om att undersöka arbetsvillkoren för människor som arbetar inom den plattformsbaserade tjänstesektorn. Alldeles nyligen presenterade de också sina forskningsidéer vid en workshop vid Sorbonne i Paris.

– Många förknippar ETOUR med forskning om turism och resande, eftersom det historiskt sett varit ett visst fokus på den typen av forskning. Men våra forskare har en stor bredd och under de senaste tio åren har vi också etablerat oss inom forskning som berör turismens arbetsliv och arbetsmarknad, säger centrumledaren Dimitri Ioannides.

Läs temanumret


Sidan uppdaterades 2018-10-05