Spelar platsen egentligen någon roll i dagens resande?

Mån 14 maj 2018 10:30

Paketresor upplevs av turisterna som prisvärda, enkla att boka och bekväma. Men all-inclusiveresor och kryssningsturism avgränsar sig från det omgivande samhället och är exempel på ”platslöshet” inom turism.

All inclusive låg
Foto: Sandra Wall-Reinius

ETOUR-forskarna menar att många destinationer blir sårbara när efterfrågan förändras och platsen spelar allt mindre roll.

Det började med att Sandra Wall-Reinius, kulturgeograf och forskare på ETOUR, såg en reklam för en sport- och aktivitetsanläggning. I annonsen fanns information om en mängd olika aktiviteter för turisterna, men det saknades helt information om var anläggningen var lokaliserad. Det fanns inga ledtrådar om vilket land det handlade om eller vilka utflykter som turisterna kunde göra.

– Jag undrade så klart varför platsen inte spelade någon roll. När jag började titta närmare på fler annonser om all-inclusiveresor och kryssningsturism så blev det tydligt att den här typen av turism skiljer sig från andra trender inom turismen där själva målet med resan handlar om att ta del av lokal natur, kultur och mat, berättar forskaren Sandra Wall-Reinius.

För att undersöka vilken betydelse plats och lokalisering har så har forskarna vänt sig till Skandinaviska reseförsäljare som säljer all-inclusiveresor och kryssningsturism. Med hjälp av intervjuer utförda åren 2011 och 2016 samt analys av deras hemsidor har forskarna visat att i marknadsföringen så framhävs service och aktiviteter, poolområden och tillgången på mat och dryck - medan marknadsföring om själva destinationen lyser med sin frånvaro.

– De flesta reseförsäljarna ger ingen information om exakt var anläggningarna är lokaliserade eller vad som kännetecknar lokalsamhällets historia, geografi eller lokal mat och kultur. Istället visas service och aktiviteter. De erbjuder standardiserade produkter och de flesta hotell och poolområden liknar varandra i utbudet. Det är en slags internationell design som tydligt avgränsar sig från den omgivande kontexten och som enbart är till för turisterna. Vi ser också att det inte finns något intresse från reseförsäljarna att uppmuntra turisterna att interagera med lokalsamhället.

Forskarna menar att all-inclusiveturismen verkar vara ”platslös”. Så länge semesterresan innehåller ett varmt klimat, avkoppling, tillgång till många aktiviteter, flera pooler och mycket mat så spelar det inte så stor roll var den äger rum. Den här formen av turism kan också gå under benämningen “enklavisk turism”, vilket innebär att turismen är mycket koncentrerad, isolerad och separerad från lokalsamhället.

– Inom turismforskningen finns flera liknande begrepp för att illustrera och förklara en form av turism som avgränsar sig från det omgivande samhället, som en bubbla där turisterna stannar under sin semestervistelse, säger Sandra Wall-Reinius.

Det finns flera olika förklaringar till den här utvecklingen. Det handlar om att paketresor är prisvärda, att det är enkelt att boka och att de upplevs som bekväma och avkopplande av turisterna. De här anläggningarna och kryssningsresorna upplevs av gästernas som säkra, kontrollerade och förutsägbara. Det handlar också om hur företagen är organiserade i vår globaliserade värld och att det finns flera positiva effekter för hotellen och reseförsäljarna när de kan ha kontroll både över kostnader och över utbud av produkter så att gästerna blir nöjda.

–  Former av turism som har lite interaktion med lokalsamhället drivs ofta av större internationella företag och kedjor och vi kan generellt se begränsade ekonomiska fördelar för lokalsamhället eller det land där anläggningen befinner sig. Turisterna uppmuntras inte heller att ta sig utanför anläggningen och lokalbefolkningen får inte komma in, vilket gör att det blir få möten mellan turister och lokalbefolkning och det lokala samhället.

– Det finns ett starkt beroendeförhållande till utländska aktörer och kapital, vilket tillsammans med det faktum att reseförsäljarna inte är lojala mot destinationer och hotellanläggningar gör att många platser och länder är sårbara när efterfrågan förändras, avslutar Sandra Wall-Reinius.

Den vetenskapliga artikeln finns publicerad i internationella tidskriften Tourism Geographies och författare är Sandra Wall-Reinius, Dimitri Ioannides och Kristina Zampoukos på ETOUR.

Kontakt

Intervju SR

Sidan uppdaterades 2019-12-20