Klimatfrågan – största utmaningen enligt regionens turismaktörer | miun.se

Klimatfrågan – största utmaningen enligt regionens turismaktörer

Mån 11 nov 2019 11:10

Klimat, kommunikationer och lönsamhet är några av de främsta utmaningarna för besöksnäringens intressenter i regionen. Det visar de första analyserna av enkäter och intervjuer som genomförts inom ramen för projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling”.

Vintrig vy över Östersund
Foto: Tobbe Hising

Projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling finansieras av Region Jämtland Härjedalen och drivs av Jämtland Härjedalen Turism (JHT) i samarbete med ETOUR. Projektet handlar om att ta fram ett kunskapsunderlag i kommande strategier för regional utveckling och turismutveckling.

Ett första steg i projektet har varit att träffa företag, destinationer, branschorganisationer och andra intressenter i länet och lyssna in vad de tycker är regionens största utmaningar respektive främsta styrkor när det kommer till turism.

– Det har varit jättespännande att åka ut och träffa personer som på olika sätt alla jobbar med turismutveckling. Det är fascinerande att det råder en sådan samsyn bland besöksnäringens intressenter oavsett var i länet man befinner sig. Det skapar bra förutsättningar för att jobba vidare med hållbar utveckling, säger ETOURs centrumledare Robert Pettersson, som genomfört intervjuerna tillsammans med JHTs vd Mats Forslund.

I september arrangerades JHT Academy, där syftet med träffen var att samla ytterligare inspel inför det fortsatta arbetet med att ta fram underlag inför Region Jämtland Härjedalens revidering av den regionala utvecklingsstrategin, RUS, att ge underlag för processen avseende smart specialisering och för revideringen av den regionala besöksnäringsstrategin.

I november samlades regionens turismintressenter än en gång och då diskuterades vad som kommit fram hittills och hur regionen ska kunna implementera kunskaper och möta utmaningar på ett hållbart sätt.

– Det är en allt mer konkret bild som växer fram av besöksnäringens roll för regional utveckling. Även utmaningar ges utrymme. Exempelvis diskuterades eventuella intressekonflikter som turismutveckling kan föra med sig, säger Robert Pettersson.

Det som kanske överraskat mest så här långt är den enighet som råder om besöksnäringens många positiva effekter som inte bara återfinns inom intäkter, sysselsättning och startade företag.

– Många håller fram andra, och kanske mjukare värden, såsom attraktivitet, stärkt inflyttning, lokal service och så vidare. Det ställer nya och delvis andra krav på oss forskare och andra som mäter besöksnäringens effekter, säger Robert Pettersson.

 

Här kan du läsa mer om projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling

Här kan du läsa anteckningarna från JHT Academy den 4 september

 

Kontaktperson:
Robert Pettersson, docent i turismvetenskap vid Mittuniversitetet,
010-142 82 15, robert.pettersson@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-01-18