Besöksnäringens roll för regional utveckling

Det behövs mer kunskap kring hur besöksnäringen i Jämtlands län kan utvecklas. Det konstaterar turismforskningsinstitutet ETOUR och Jämtland Härjedalen Turism och startar ett gemensamt projekt.

Vintrig vy över Östersund
Foto: Tobbe Hising

Jämtland Härjedalen Turism (JHT), i samarbete med turismforskningscentret ETOUR, har beviljats projektmedel från Region Jämtland Härjedalen till projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling

Inom ramen för projektet kommer det att genomföras intervjuer med företag, destinationer, branschorganisationer och andra intressenter i länet. Resultaten kommer att sammanfattas i två rapporter;

  • Sammanställning och analys av publiceringar som beskriver besöksnäringen i regionen
  • Sammanställning och analys av intervjuer som görs med besöksnäringens intressenter i regionen

Underlaget ska fungera som inspel när den regionala utvecklingsstrategin och den regionala besöksnäringsstrategin revideras.

Projektet omsluter 640 000 kronor och pågår under perioden juni 2019 – januari 2020. Till projektet knyts en projektassistent på ETOUR samt en praktikant på vardera ETOUR och JHT.

 

Besöksnäringens roll för regional utveckling – Ett nedslag i Jämtland Härjedalen

Besöksnäringens syn på turism i Jämtland Härjedalen – Intervjusammanställning

 

Fakta

Projektperiod

190601-200201

Forskningscenter

Projektmedlemmar

Annika Jonsson

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428630

Finansiärer

Region Jämtland Härjedalen