Besöksveckan för ARC21 närmar sig

Tis 14 sep. 2021 15:48

Under vecka 39 kommer ett 40-tal experter till Mittuniversitetet för att genomföra de platsbesök som ingår i forskningsutvärderingen ARC21. Detaljplaneringen är i full gång.

Mittuniversitetet

Besöksveckan inleds på måndagen där rektor, prorektor, dekaner och chefen för FUS håller korta presentationer om universitetet. Vid presentationerna medverkar samtliga experter liksom centrumledare, forskare och övriga på Mittuniversitetet som är involverade i utvärderingsarbetet.

Därefter fortsätter forskningsutvärderingen med platsbesök ute i de verksamheter som ska utvärderas, enligt separata program för varje utvärderingsenhet (UoA). Experterna är indelade i åtta grupper med fem personer i varje grupp där fyra av grupperna koncentrerar sig på Fakulteten för humanvetenskap medan övriga fyra granskar Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

— För ETOURs del kommer utvärderingen och besöket mycket lägligt. Vi har aldrig tidigare haft så många medarbetare och så många projekt. Vi ser fram emot att få diskutera våra strategiska vägval och framtida möjligheter, säger Robert Pettersson, verksamhetsledare på ETOUR Research Centre vid Mittuniversitetet.

I panelen som besöker ETOUR med start den 27 september ingår turismforskare från Nederländerna, Norge och Danmark, samt en doktorand och en arbetslivsföreträdare från Sverige.

Syftet med utvärderingen är att ge en övergripande bild av forskning och forskarutbildning 
inom miljöerna vid Mittuniversitetet och få rekommendationer för fortsatt utveckling.

Besöksveckan avslutas under fredagen med en gemensam summering och korta reflektioner från expertpanelerna. Nästa steg i processen blir att expertpanelerna författar sina rapporter och dessa ska redovisas för Mittuniversitetet senast 5 november och universitetet ges då tid för faktagranskning och återkoppling innan den färdiga slutrapporten tas fram.

Här kan du läsa mer om ARC21.


Sidan uppdaterades 2021-09-16