Med det uttalade målet att processen i sig ska vara kvalitetsdrivande och bygga på forskarnas delaktighet genomför nu Mittuniversitetet en omfattande utvärdering av forskning och forskarutbildning. Utvärderingen genomförs i två steg under 2021 och 2022.

Syftet med utvärderingen är att ge en övergripande bild av aktuell situation när det
gäller forskning och forskarutbildning inom miljöerna vid Mittuniversitetet, men
också få rekommendationer för den fortsatta utvecklingen av såväl forskningen som
forskarutbildningen.

Genomförandet ska bidra till reflektion och fördjupad analys av forskningens nuläge samt att genomförandet stödjer utvecklingen av kort- och långsiktiga mål.

Aktuellt om ARC21

"Bra vecka med bra input"

I fredags avslutades den första besöksveckan i samband med ARC21 och såväl rektor som prorektor konstaterar att det finns goda skäl att se fram emot bedömargruppernas rapporter om en månad.

2021-10-04

Platsbesöken rullar på...

De åtta forskningscentren har fullt upp under veckan med att ta emot expertgrupperna under forskningsutvärderingens besöksvecka - här är några axplock.

2021-09-30

”Jag hoppas att vi får fler internationella kontakter”

Idag inleds de platsbesök som ingår i den första omgången av forskningsutvärderingen ARC21. Ett 40-tal experter är på plats för att syna Mittuniversitetets åtta forskningscentrum i sömmarna och så här tycker två av centrumledarna om det som väntar.

2021-09-27

Besöksveckan för ARC21 närmar sig

Måndag 27 september kommer ett 40-tal experter till Mittuniversitetet för att genomföra de platsbesök som ingår i forskningsutvärderingen ARC21. Detaljplaneringen är i full gång.

2021-09-14