Med det uttalade målet att processen i sig ska vara kvalitetsdrivande och bygga på forskarnas delaktighet genomför nu Mittuniversitetet en omfattande utvärdering av forskning och forskarutbildning. Utvärderingen genomförs i två steg under 2021 och 2022.

Syftet med utvärderingen är att ge en övergripande bild av aktuell situation när det
gäller forskning och forskarutbildning inom miljöerna vid Mittuniversitetet, men
också få rekommendationer för den fortsatta utvecklingen av såväl forskningen som
forskarutbildningen.

Genomförandet ska bidra till reflektion och fördjupad analys av forskningens nuläge samt att genomförandet stödjer utvecklingen av kort- och långsiktiga mål.

Aktuellt om ARC21