Miljoner till forskning om gastronomi och lokalt företagande

Fre 13 maj 2022 09:50

ETOUR-projektet "Enhancing Entrepreneurship in Rural Areas through Local Food Systems" har fått 6,8 miljoner från Familjen Kamprads stiftelse. Forskarna ska undersöka hur de entreprenöriella förutsättningarna kan utvecklas och bidra till en större hållbarhet inom livsmedelssektorn.

Bilden föreställer en kock som förbereder mat

I den globala strävan efter mer hållbara produktionssystem vänds blickarna allt oftare mot livsmedelsproduktion- och konsumtion. En ofta framhållen dimension mot ett mer hållbart livsmedelssystem är utvecklingen av lokalt entreprenörskap inom denna sektor.

Fördelarna med ett lokalt livsmedelssystem är många. Systemet fokuserar på närproducerat och ekologisk produktion och kan leda till minskade geografiska avstånd mellan produktion och konsumtion, färre mellanhänder samt ökad tillit mellan producent och konsument. Ett lokalt livsmedelssystem kan också leda fram till minskade koldioxidutsläpp, utveckling av lokala och rurala ekonomier, samt ökad lokal sammanhållning.

– Samtidigt behöver dessa system stärkas för att kunna bidra till en hållbar landsbygdsekonomi. Systemen består idag ofta av småskaliga entreprenörer, och mer kunskap behövs för att öka innovationskraften i de lokala livsmedelssystemen, säger projektledaren Wilhelm Skoglund.

Genom kvantitativa och kvalitativa studier av entreprenörer, beslutsfattare och andra möjliggörare är projektets målsättning att belysa och analysera lokala livsmedelssystems styrkor, möjligheter, svagheter och utmaningar.

– Vi vill bland annat kartlägga producenter, bidra med kunskap kring konsumtion, möjligheter till mer utbyte med större organisationer och vilka typer av policys som möjliggör eller hindrar utveckling inom sektorn, säger Wilhelm.

Projektet, som drar igång i seprember 2022, finansieras av Familjen Kamprads stiftelse och pågår under tre år. Forskarna har inte satt några geografiska avgränsningar, men de kommer att samverka med flertalet regionala aktörer i Jämtland (Eldrimner, Torsta, etc).

 

Här kan du följa projektet "Enhancing Entrepreneurship in Rural Areas through Local Food Systems"

Här kan du läsa om Familjen Kamprads stiftelses satsning på entreprenörskapsforskning för en levande landsbygd


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-05-19