Idéerna flödade på workshop om ny utbildning: ‑ ”Gick nästan att ta på kreativiteten och engagemanget”

Ons 04 okt 2023 17:07

Ett fyrtiotal aktörer var på plats när Mittuniversitetet bjöd in till inspirationsföreläsningar och workshop tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, Gaaltije och Jamtli. Temat var den nya utbildningen om plats och konstnärlig gestaltning som planeras starta hösten 2024.

Fem personer sitter runt ett bord och en av dem, en man med svart tröja gestikulerar med händerna medan han pratar

Workshopen var ett första steg i utvecklingsarbetet av den nya kursen där ett helhetsperspektiv på kultur, natur och lokalsamhälle ska stå i fokus. Sandra Wall-Reinius, docent i kulturgeografi höll i föreläsningarna och workshopen tillsammans med Sara Erlingsdotter, konstnärlig ledare och lärare i scenkonst.

- Genom den här kursen tar vi delvis nytt grepp kring att utveckla universitetsutbildning. För att kunna belysa en plats ur flera perspektiv behövs att flera röster kommer till tals, och i framtagandet av kursinnehåll och arbetssätt för kursen är det därför centralt att vi delar varandras kunskaper och erfarenheter, säger Sandra Wall-Reinius.

"Positivt och konstruktivt"

Workshopen inleddes med att deltagarna fick lyssna på ett tiotal korta presentationer om plats, konst, kultur och regional utveckling framförda av konstnärer och representanter från bland annat Gaaltje, Jamtli och Region Jämtland Härjedalen. Därefter fick de diskutera gruppvis kring hur samverkan mellan aktörerna skulle kunna gå till, vilka lokala aktörer som finns att samarbeta med och hur kursen kan erbjuda ett helhetsperspektiv på plats och mötet mellan människa, natur och det lokala samhället.

En av deltagarna var Mittuniversitetets rektor Anders Fällström. Han var positivt överraskad över att så många olika organisationer fanns representerade.

- Det gick nästan att ta på kreativiteten och engagemanget från alla deltagare. Att det blev så positivt och konstruktivt bidrar starkt till att den tänkta utbildningen kan utvecklas ännu mer och bli något unikt för Mittuniversitetet och Jämtland. Samverkan med lokalt och regionalt näringsliv och offentliga aktörer är mycket avgörande för att vi ska kunna vara en aktiv part i våra regioners och hela samhällets utveckling, säger Anders Fällström.

Mittuniversitetets rektor Anders Fällström

Fortsatt samverkan och dialog

Sara Erlingdotter har tidigare erfarenhet av platsspecifika och deltagarbaserade konstnärliga projekt, metoder och föreställningar utifrån sin roll som regissör och lärare inom scenkonst.

- Det är glädjande att intresset har varit så stort, och vi ser att det finns många intressanta inspel att ta del av framåt både för den nya kursen med start hösten 2024 men även för att utveckla fler kurser, säger Sara Erlingsdotter.

Hon förklarar att en viktig del av arbetet framåt är att fortsätta undersöka lokala samverkansmöjligheter.

- Att samspela med platser och skapa nya upplevelser och insikter blir betydelsefullt för kursen, och det är också en viktig aspekt ur ett regionalt utvecklingsperspektiv.

Insikterna från workshopen blir en viktig del i arbetsprocessen framåt och Sandra Wall-Reinius lyfter också fram vikten av samtal - både inom regionen och inom universitetet för att få fortsatta förslag på samverkan, innehåll och upplägg.

- Tanken är att en sådan här årlig träff med inspirationsföreläsningar på temat plats, konst, kultur och regional utveckling ska vara en del av utbildningen även framåt. Nästa års workshop blir alltså starten för den nya kursen, berättar Sandra Wall-Reinius.

 

Bakgrund

Det är första gången Mittuniversitetet erbjuder en utbildning kring konstnärlig gestaltning kopplat till platser och landskap. Den första kursen vänder sig både till verksamma inom olika konstnärliga gestaltningar, men även till de som söker fördjupad kunskap om hur man kan skapa konstnärliga uttryck och upplevelser med utgångspunkt i platsen, landskapet och människorna. Ett första steg är utvecklingen av en tvärdisciplinär, fristående kurs på 15 högskolepoäng på avancerad nivå, PlatsKonstKultur – upplevelse och konstnärlig gestaltning, med start redan hösten 2024.

Läs mer här där Sandra Wall-Reinius och Sara Erlingsdotter berättar om kursen i en tidigare nyhet

av

av

av

av

av

av

av

av

av

av

av

av

av


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-10-13