Nya medel för ETOUR‑projekt genom samverkansavtalet med Östersunds kommun

Tis 24 okt. 2023 15:41

Inom ramen för samverkansavtalet mellan Östersunds kommun och Mittuniversitetet har 18 miljoner beviljats för projekt som startar under nästa år. Två av dessa är ETOUR-projekten Building social value competency ahead of a Winter Olympic bid och Imagining immigrants as outdoor tourism fellows.

Kollage med en kvinna och två män
Parisa Setoodegan, Kai Kronenberg och Martin Wallstam.

I satsningarna inom 2024 års samverkansavtal finansierar båda parter de utvalda forskningsprojekten med femtio procent vardera. Medlen som ETOUR får ta del av uppgår till nära 2,5 miljoner kronor. Building social value competency ahead of a Winter Olympic bid beviljas medel på 1 323 000 kr och för projektet Imagining immigrants as outdoor tourism fellows är summan 1 170 000 kr

I projektet Building social value competency ahead of a Winter Olympic bid ska ETOUR-forskarna Martin Wallstam och Kai Kronenberg kartlägga samhällsvärdet av turismupplevelser i Jämtlands län.

– Vi ska undersöka hur lokalbefolkningen i Jämtland ser på samhällsvärdet av länets olika turismupplevelser, och därmed hur upplevelserna bidrar till platsens attraktivitet både för invånare och turister. Den kunskapen kan regionen i sin tur använda i en ansökan till större evenemang som exempelvis Vinter-OS för att visa på Jämtlands kapacitet som värd, och för att veta hur man kan använda investeringar i samband med sådana evenemang för att utveckla utbudet av upplevelser en lång tid efter att evenemanget har passerat, förklarar projektledare Martin Wallstam.

Även Parisa Setoodegan, doktorand på ETOUR har fått finansiering för sitt projekt Imagining immigrants as outdoor tourism fellows. Syftet med projektet är bland annat att förstå vilket värde friluftsevenemang har som rekreations- och turismarenor för att bygga upp sociala nätverk, binda samman och överbrygga olika grupper i samhället. Genom att beröra dessa områden ligger projektet i linje med Östersunds kommuns övergripande mål 2024 - särskilt mål nummer två och sex som handlar om att verksamheter ska drivas socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samt att det ska finnas goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv i kommunen.

Läs mer om vilka andra forskningsprojekt på Mittuniversitetet som fått finansiering genom samverkansavtalet 2024: "18 miljoner till forskningsprojekt i Östersund"


Sidan uppdaterades 2024-01-30