Ny guide till miljömässiga effekter av evenemang

Mån 15 maj 2023 10:08

Nu släpper vi en guide för miljömässiga effekter av evenemang. Guiden ska hjälpa beslutsfattare att planera så att framtida evenemang kan bidra till ett mer hållbart nyttjande av naturen.

Evenemang blir en allt vanligare reseanledning och passar vårt sätt att resa; flera gånger per år, men kortare i tid. Allt fler väljer att besöka evenemang, både som deltagare och som åskådare. En stadigt växande efterfrågan och ett ökat utbud förstärks av rådande trender inom hälsa och livsstil.

Ökningen av evenemang skapar glädje och gemenskap samt möjligheter genom ökad sysselsättning och tillväxt, men innebär också en ökad belastning på miljön. Inte sällan återfinns evenemang i känsliga miljöer i mer eller mindre perifera lägen, men även evenemang i stadsmiljöer påverkar miljön på olika sätt.

Det är viktigt men svårt att mäta miljöeffekter av evenemang. De många tänkbara perspektiven kopplat till tid, geografi och aktörer gör att öppenhet och transparens är av största vikt. Stort fokus har legat på negativa miljöeffekter av evenemang, men rätt planerat och genomfört kan evenemang också bidra till att driva en rörelse i mer hållbar riktning. Utöver de miljömässiga effekterna är det angeläget att dessutom väga in ekonomiska och sociala aspekter.

Syftet med guiden är att ge en snabb och populärvetenskaplig introduktion till miljömässiga effekter av evenemang - centrala begrepp och perspektiv. Guiden har framställts av forskare på ETOUR vid Mittuniversitetet. 

Läs "En guide till miljömässiga effekter av evenemang"


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-11-06