Maria Lexhagen redaktör för ny bok om populärkultur och turism

Fre 18 aug 2023 13:06

Hur skapar och påverkar populärkultur turismutveckling? ETOURs professor Maria Lexhagen är en av redaktörerna bakom en ny bok som syftar till att ge ett brett och kritiskt granskande perspektiv på fankultur och populärkulturturism.

Maria Lexhagen och ABBA-affisch

Maria Lexhagen, professor i turismvetenskap på ETOUR, är tillsammans med Vassilios Ziakas och Christine Lundberg redaktör för den nya boken Touristic World-Making and Fan Pilgrimage in Popular Culture Destinations. Den lyfter fram ett växande intresse för kunskap om hur populärkultur skapar och påverkar turismutveckling. 

– Boken ger ett brett och kritiskt granskande perspektiv på fankultur och populärkulturturism. Den handlar dels om de fans av olika populärkulturella fenomen som reser kopplat till detta intresse, och dels om de destinationer och platser som förknippas med olika exempel på populärkultur, berättar Maria Lexhagen.  

16 författare - 4 teman  

Inlednings- och avslutningskapitlet är skrivet av de tre redaktörerna, och därtill har 16 författare bidragit till bokens övriga kapitel med olika exempel på och aspekter av fankultur och populärkulturturism. Bokens inledande kapitel handlar om fankultur, kulturarv, digital media, verkliga och fiktiva platser och upplevelser samt hur dessa tillsammans skapar populärkulturturism.

De övriga kapitlen utgör fyra olika teman i boken: fankulturer och populärkulturell platsutveckling; kulturarv och fans pilgrimsliknande resor; digitalisering och populärkulturella destinationer samt populärkulturens platser och fiktiva dimensioner. I bokens avslutande kapitel sammanfattar redaktörerna hur vi kan förstå populärkulturturismens olika uttryck. 

– Det är viktigt att belysa hur komplext det är att förstå vad som händer och varför det sker, samt vilka konsekvenser det kan få. Olika identiteter, intressen och målsättningar uttrycks i något som vi benämner en arena för turistiskt världsskapande, förklarar Maria Lexhagen. 

"Behöver ses ur ett brett perspektiv" 

Boken vänder sig primärt till studenter och forskare, samt praktiker som arbetar med turism och destinationsutveckling. Och på frågan om vilka kunskaper boken kan tillföra turismområdet svarar Maria Lexhagen: 

– Den sätter fokus på att populärkultur och turism behöver ses ur ett brett perspektiv som knyter samman olika kulturella kontexter och uttryck med fankultur, resande och destinationsutveckling. Författarna kommer från flera olika vetenskapliga ämnesområden som tillsammans belyser många olika aspekter av populärkulturturism, och tar upp flera olika exempel från olika länder som i sin tur skapat både möjligheter och utmaningar för fans, turister och destinationer. 

Det officiella releasedatumet är den 13 februari 2024, men du kan redan nu förköpa boken.

Förköp boken Touristic World-Making and Fan Pilgrimage in Popular Culture Destinations här 

Läs mer om Maria Lexhagens forskningsprojekt Populärkulturturism (PopCulTour) 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-10-25