Ny EU-finansiering för forskning om nanocellulosakompositer

Fre 23 okt 2020 14:25

Vi får finansiering från EU, Interreg Sverige-Norge, för forskning om nanocellulosakompositer i samarbete med MoRe Research och RISE PFI i Trondheim. Forskningsprojektet kommer att kallas FoamFiber och pågår från september 2020 till september 2022. Det har en total budget på 778 820 EUR.

Malin From

Professor Magnus Norgren och forskarna i gruppen Teknisk yt- och kolloidkemi vid forskningscentrum FSCN är medlemmar i projektgruppen. Andra samarbetspartners är SCA, Domsjö, Bergmans Fisk, ÖSAB, Rödins Trä, Trondelag Fylkeskommune och Kvanne Industrier i Norge.

FoamFiber kommer att använda nanocellulosa-cellulosakompositer för att ersätta fossila plastprodukter för att möta de stora klimatutmaningarna i dagens samhälle. Projektet kommer särskilt att fokusera på att vidareutveckla ett koncept för produktion av fiberbaserade, skummade material med låg densitet och hög porositet, förutom att ha barriäregenskaper som våtstabilitet. Produktion av prototyper samt återvinning av materialet kommer också att vara i fokus i projektet.

FoamFiber är en vidareutveckling av det tidigare interreg-projektet PlastiCel där ett fint gränsöverskridande samarbete gav upphov till så intressanta resultat att samma kärngrupp nu vill arbeta vidare och förfina dessa. Syftet med det nya projektet är att bygga vidare på resultaten i skumformning, dvs. vidareutveckla tekniken för att producera cellulosabaserade lätta och porösa material som kan ersätta material baserade på fossila resurser, främst inom förpackningsindustrin men även andra applikationer.

Målet är att utforma, optimera och producera ett grönt alternativ som på sikt kommer att kunna konkurrera och ta marknadsandelar från material baserade på plast, vilket är en begränsad resurs men också ett stort miljöproblem. Värdekedjan för plastförpackningsindustrin idag är till stor del linjär där utvinning från jordens begränsade resurser sker i hög hastighet och denna acceleration förutspås öka, inte minst nu i pandemitider, har e-handel tagit ett ännu större steg framåt .

För mer information, vänligen kontakta professor Magnus Norgren, FSCN forskningscentrum, Mittuniversitetet.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-10-23