Töjbara transistorer kan användas som nervceller

Mån 13 jan 2020 08:50

Vår forskare Thomas Öhlund har tillbringat ett år som post doc vid Stanford University i Kalifornien USA. Där var han med och utvecklade forskningen kring töjbara transistorer som kan användas för bioelektronik.

Thomas Öhlund
Thomas Öhlund and professor Zhenan Bao Stanford University, Californien.

En vetenskaplig artikel har publicerats i tidskriften Nature Communications. Thomas Öhlund har bidragit till arbetet och artikeln tillsammans med 10 forskare från olika delar av världen.

Vi har utvecklat material och processer för transistorer som är töjbara och drivs med lågspänning så att de kan användas i människokroppen.

"Materialen i våra transistorer är mekaniskt och kemiskt kompatibla med biologisk vävnad. De tål vätskemiljöer och har rätt elekriska egenskaper för att kunna kopplas samman med neuroner i kroppen. Mitt bidrag till forskningen har främst handlat om tillverkningsprocessen som är helt inkjet-baserad. Det är en teknik som är flexibel och miljövänlig och  kan användas på många olika ytor,” säger Thomas Öhlund.

Forskningen har verifierat att transistorerna beter sig som synapser och svarar på impulser på samma sätt som neuroner. Ett interface skulle kunna vara mot sensorer som sitter i människokroppen, kopplade mot hjärnan eller andra organ. Vår transistor switchar relativt långsamt, mjukt och följsamt. Det passar bra i mänskliga organ.

”Vid Stanford University bedrivs flera projekt inom liknande områden. Forskningsmiljön är mycket intressant och dynamisk. Det kommer hela tiden nya forskare från olika delar av världen. Forskningsledaren ser till att projekten håller ihop och har bra kontinuitet trots att många forskare kommer och går. Det var ett mycket spännande och bra år för mig och min forskning,” säger Thomas.

Thomas har under denna tid även arbetat med elektriskt ledande polymerer och nanocellulosakompositer som bygger på dessa. 

Artikeln publicerades i Nature Communications under sommaren. Här kan du ta del av hela artikeln.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-01-13