Cellernas kraftverk mer effektiva hos elitidrottare

Mån 07 nov 2016 16:20

Elitidrottare har både mer kompakta och energieffektiva mitokondrier, det som kan beskrivas som cellernas kraftverk. Det visar ett forskningssamarbete mellan Syddansk universitet och Nationellt vintersportcentrum som undersökt mitokondrier bland elitidrottare.

Styrketräning

– Mitokondrierna hos elitidrottare ökar inte bara i antal utan även i kvalitet vilket gör att de kan producera energi mer effektivt. Detta är en av de faktorer som förklarar att elitidrottare har en bättre uthållighet, säger Joachim Nielsen som är biträdande professor vid Syddansk universitet.

I den aktuella studien togs muskelprover från vältränade längdskidåkare och fotbollsspelare, bland annat på forskningscentret Nationellt vintersportcentrum i Östersund. Dessa jämfördes sedan med andra personer som var måttligt fysiskt aktiva eller inte tränade alls.

Forskarnas resultat visar att mitokondrierna hos elitidrottarna är 25 procent mer effektiva jämfört med kontrollgruppen. Sedan tidigare är det känt att vältränade idrottare har fler mitokondrier än de som tränar mindre, således har mycket uthållighetstränade mer än dubbelt så många mitokondrier som otränade. Men det nya som studien visar är att också kvaliteten av varje enskild mitokondrie är bättre och mer energieffektiv jämfört med för personer som är mindre fysiskt aktiva.

Forskargruppen arbetar nu utifrån hypotesen att en individ med längre tids träning kan uppnå dessa förändringar i själva strukturen av mitokondrierna och att det inte är en genetiskt medfödd fördel bland elitidrottare.

– Utifrån våra mätningar av enskilda muskelfibrer har vi observerat att de muskelfibrer som normalt är mest aktiva under långvarigt arbete också är de fibrer som har de mest betydande förändringarna av den mitokondriella uppbyggnaden och strukturen. Ett faktum som indikerar att elitidrottarna tränat sig till dessa förändringar, säger H-C Holmberg, professor på Mittuniversitetet och Nationellt vintersportcentrum.

Perspektivet utifrån forskarnas upptäckt sträcker sig längre än till idrott och träning. Flera sjukdomar påverkar mitokondrierna negativt, vilket resulterar i en försämrad muskelfunktion och problem med ämnesomsättningen. Ny kunskap om regleringen av mitokondriell effektivitet kan komma att bidra till utveckling av nya behandlingsmöjligheter för denna kategori av sjukdomar.

Studien ”Plasticity in mitochondrial cristae density allows metabolic capacity modulation in human skeletal muscle” har nyligen publicerats i den väl anseddda vetenskapliga tidskriften The Journal of Physiology.  Här hittar du hela studien.

Kontakt

Hans-Christer Holmberg

Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2017-11-16