Mer att önska av bärbar teknik som mäter prestation

Tor 12 jan 2017 10:31

Wearables, eller bärbar teknik, har snabbt blivit populärt. Bland annat har klockor och aktivitetsarmband lanserats med digitala funktioner. I en omfattande genomgång av de ”wearables” som finns tillgängliga på marknaden idag efterlyser en grupp forskare flera mätparametrar och att utrustningen utvärderas mer vetenskapligt.

träning, wearables,

En undersökning av olika ”hälsotrender” i världen visar att 2017 kan bli året då bärbar teknik för att mäta prestation och hälsa blir den mest populära och ledande trenden. Området beräknas omsätta mångmiljardbelopp världen över.

Antalet produkter för att följa sin träning och hälsostatus blir allt fler och mer avancerade. Handledsburna tillämpningar är vanligt förekommande, men allt fler integreras i olika klädesplagg och öronburna tillämpningar ((h)-earables) finns också på marknaden.

– De allra flesta ”wearables” är inte vetenskapligt utvärderade och här finns det ett stort behov av att fastställa tillförlitligheten hos de mätdata som de levererar, säger professor HC Holmberg, Nationellt vintersportcentrum vid Mittuniversitetet och en av forskarna bakom den omfattande genomgången.

Forskarna uppmanar tillverkarna att genomföra vetenskapliga utvärderingar för att säkerställa sina produkter och för att kunna basera sin framtida produktutveckling på.

Flera viktiga parametrar för att kunna följa och utvärdera träningen följs inte av dagens ”wearables” trots att metoder finns för att samla in dem. De flesta tillämpningarna fokuserar på att övervaka faktorer som längd, avstånd, hastighet och höjdskillnader. En del kan mäta faktorer som omgivande temperatur, höjd, neuromuskulär utmattning och mjölksyretrösklar. Medan andra relevanta faktorer såsom luftfuktighet, vätskestatus och subjektivt upplevda faktorer som exempelvis upplevd ansträngning, inte fångas in.

I sin genomgång uppmanar forskargruppen tillverkarna att också titta på den typen av faktorer för en mer heltäckande bild.

– För att bedöma alla relevanta parametrar vid den tidpunkt då de är av störst intresse och för att störa idrottaren så lite som möjligt, kan det vara av intresse att utveckla ett system för övervakning som består av olika ”wearables” placerade på optimala platser på kroppen. Det skulle hjälpa aktiva att förbättra sin prestation och minska skaderisken, säger HC Holmberg, drivande inom det dynamiska innovations- och utvecklingsområdet Internet of Sport.

Här kan du ta del av hela forskningsartikeln som publicerats i den ansedda tidskriften Frontiers of Physiology.

Kontakt

Hans-Christer Holmberg

Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2017-11-16