Samband mellan köld och astma ska redas ut i ny studie

Tor 16 mar 2017 08:34

Varför får vissa människor astmasymptom när det är kallt ute, medan andra inte drabbas? Det är en fråga som en ny forskningsstudie försöker besvara. Tester av försökspersoner som ingår i studien genomförs just nu vid Nationellt vintersportcentrum.

Astma, köld, studie, höghöjdslabb, Rita Sjöström
I temperaturer ned till minus 15 grader testas eventuella symptom på astma hos försökspersonerna i det nedkylda höghöjdslabbet vid Nationellt vintersportcentrum.

Syftet med forskningen är att bättre förstå vilka effekter kall luft ger för både astmatiker och för friska personer. Forskarna är ute efter att kunna isolera just köldens betydelse i sammanhanget.

– Projektet ska kartlägga symptomen som uppstår under exponering för kyla. Förutom friska individer kommer vi även att undersöka individer med hösnuva, astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och en grupp elitmotionärer, säger Nikolai Stenfors, lungläkare vid Östersunds sjukhus och forskare vid Umeå universitet och Rita Sjöström, vetenskaplig handledare Region Jämtland Härjedalen, som leder studien.

Samtliga försökspersoner kommer vid flera tillfällen under 60 minuter att exponeras för temperaturer mellan 0 och minus 15 grader i höghöjdslabbet hos NVC som just nu fungerar som köldkammare. Under exponeringarna, som genomförs under både vila och fysisk aktivitet, intervjuas försökspersonerna om vilka symtom som uppstår vid olika temperaturer. De olika grupperna kartläggs och jämförs senare. 

– Det är första gången som vi använder vårt höghöjdslabb enbart för exponering av kyla. Vi hoppas att resultaten av projektet också ska kunna vara användbara för exempelvis de som tränar i ett kallare klimat, säger Helen Hanstock, som leder testerna vid Nationellt vintersportcentrum.

En frågeställning i projektet är också att försöka närma sig frågan om varför astma är så vanligt bland skidåkare. Kylans effekter på lungfunktionen analyseras också genom olika biomarkörer som kan ge närmare svar på kroppens reaktioner.

– Resultaten blir grunden för att skapa ett frågeformulär, ett värdefullt verktyg för att kunna kartlägga köldutlösta symptom. På sikt kan det vägleda oss till bättre diagnostik av t.ex. astma. Det här är det första steget i en långsiktig plan för att kartlägga luftvägseffekter av fysisk aktivitet i kyla, säger Nikolai Stenfors.

Projektet pågår under hela 2017 och därefter kan resultaten av studien väntas. I dagarna genomförs tester av tolv personer med astma. 

Kontakt

Helen Hanstock

Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2017-11-16