Internationell jämförelse av coronahantering

Mån 20 dec 2021 22:16

Sverige placerar sig i toppskiktet i en internationell rapport om 29 länders coronahantering ur ett policyperspektiv. Evangelia Petridou och Jörgen Sparf vid RCR är två av författarna till den svenska delrapporten.

Corona virus

Rapporten skrevs på uppdrag av tyska Bertelsmann Stiftung som i en specialstudie jämfört 29 OECD- och EU-länders hantering av coronapandemin.

De 29 landrapporterna möjliggör jämförelser mellan ländernas resiliens och utgår ifrån fyra frågeställningar: 

  • Hur väl fungerar de demokratiska systemen i en kris?
  • Hur välorganiserad är den politiska krishanteringsprocessen?
  • Hur sårbar är landets ekonomi, vård/omsorg och sociala trygghetssystem?
  • Hur effektiv och hållbar är landets krisrespons?

Den svenska delrapporten, författad av Evangelia Petridou, Jörgen Sparf, Sven Jochem och Thurid Hustedt (koordinator), konstaterar bland annat att Sverige i stor utsträckning låtit experter, istället för politiker, dra upp riktlinjerna för coronahanteringen. En rad riktlinjer och rekommendationer med fokus på individens ansvar har ersatt många länders lagstiftningar och nedstängningar. Dessutom har Sveriges krishantering till stor del skett inom det offentligas ordinarie organisation, istället för att upprätta särskilda organ och policyer.

Jämförelsen mellan länder visar att välorganiserade demokratier har haft bättre förutsättningar för att hantera pandemin, med Sverige, Nya Zeeland och Tyskland i topp.

 

Läs Bertelsmann Stiftungs pressmeddelande om studien (engelska)

Läs mer om studien och hela rapporten (engelska)

 

Fakta om studien

Bertelsmann Stiftung är en tysk stiftelse som regelbundet undersöker och jämför olika OECD- och EU-länder inom områdena genomförande av politik, demokrati, och styrning. Dessa undersökningar går under namnet Sustainable Governance Indicators (SGI). I specialstudien om coronahantering utvärderades Österrike, Belgien, Kanada, Chile, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och USA.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-02-03