Flera sociologiforskare i temanummer om Covid‑19‑pandemin

Tor 01 jul 2021 13:09

Det senaste numret av tidskriften Sociologisk Forskning är ett temanummer med färsk empirisk forskning om hur samhället och människors liv har påverkats av coronakrisen och covid-19-pandemin.  Flera av våra forskare medverkar, både som författare och i redaktionen.

Omslaget till tidskriften Sociologisk forsknings temanummer om Covid-19 ligger på en närbild av ett coronavirus

Redan under våren 2020 bjöds Susanna Öhman, professor i sociologi och nyvald centreumledare för RCR, in att vara gästredaktör för ett kommande temanummer om covid-19-pandemins konsekvenser i samhället. En roll som hon delade med kollegorna Shai Mulinari vid Lunds universitet, och Linda Soneryd vid Göteborgs universitet. Nu finns numret ute och bland författarna finns RCR-forskarna Erika Wall och Linda Kvarnlöf. 

I artikeln ”Tid för förändring av arbetsvillkor inom vård och omsorg” beskriver Erika Wall och Jonny Bergman hur den ansträngda situationen inom vården hänger ihop med problem som funnits långt innan pandemin. I intervjuer med vårdarbetare framträder en bild av strukturella brister på resurser, goda arbetsförhållanden och förberedelser inom den svenska sjukvården. 

Artikeln ”’Bara framtiden kan visa om vi gör det här rätt’. Att göra vardag av den svenska strategin”, av Linda Kvarnlöf, handlar om hur människor upplever och agerar utifrån den svenska coronastrategin. Den svenska strategin sägs bygga på svenskars starka tillit till experter och myndigheter men också experters och myndigheters tillit till att folket följer rekommendationerna. Intervjupersonerna uttrycker stöd för den svenska linjen och tillit till myndigheterna, men det finns samtidigt en stor osäkerhet inför vad rekommendationerna egentligen innebär i praktiken och hur de kan översättas till den egna vardagen.

Läs temanumret av Sociologisk forskning här.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-02-03