På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen CORONA. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 4 svenska sidor och 1 engelsk sida som är taggade med CORONA. Innehållet kan variera beroende på språk.

RCR utvärderar MSBs arbete under pandemin

Risk- och krisforskningscentret, RCR, vid Mittuniversitetet har fått uppdraget att utvärdera hur Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har hanterat pandemin. Utvärderingen ska vara klar...

Sidan uppdaterades 2020-05-08