Internationella gäster diskuterade katastrofriskreducering i Östersund

Tis 17 okt. 2023 11:22

Den 9–13 oktober besökte drygt 30 forskare och ingenjörer från projektet SECRA (Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia) Mittuniversitetet och RCR, som är en partner i projektet.

En grupp människor står på en stentrappa utomhus. I bakgrunden syns ett gult stenhus och träd med höstlöv.

Besökarna kom från 13 olika universitet i Thailand, Sri Lanka, Filippinerna, Storbritannien och Estland. Under veckan arbetade de tillsammans inom ramen för projektet SECRA, vars syfte är att bidra till mer resilienta samhällen i Asien genom att utveckla samverkan mellan universitet och det omgivande samhället när det gäller att minska risken för katastrofer.

Mittuniversitetet arrangerade också en halvdagskonferens där forskare från SECRA och från Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum RCR möttes och utbytte erfarenheter. Dessutom träffade deltagarna bland annat Peak Innovation, besökte RCR Simulation Lab, och fick en rundtur i Östersund och på campus.

Evangelia Petridou och Jörgen Sparf, SECRAs projektledare vid Mittuniversitetet och arrangörer för besöket, var mycket nöjda med veckan som innehöll både viktigt arbete och sociala aktiviteter. Även besökarna var nöjda och stämningen i gruppen var genomgående god, även om det kalla höstvädret överraskade många. 

Läs mer om SECRA


Sidan uppdaterades 2023-10-17