Nytt projekt ska studera krishantering efter pandemin

Tor 30 mar 2023 09:16

Den 1 juli startar ett stort nordiskt projekt där flera forskare från RCR vid Mittuniversitetet ingår. Projektet ska undersöka hur de nordiska ländernas krishantering har utvecklats till följd av Covid -19.

Polis, räddningstjänst, ambulans

Projektet, som heter "Reinterpreting Sector Responsibility in Nordic Crisis Management after COVID-19" (RESECTOR), startar den 1 juli 2023 och pågår i tre år.

Huvudsyftet är att studera hur covid-19 utmanade och förändrade de nordiska ländernas krishanteringssystem, med ett särskilt fokus på ansvarsprincipen. Projektet kommer även att se bortom covid-19 genom att undersöka hur lärdomar från pandemin kan främja utveckling av krishantering i de nordiska länderna, med ett särskilt fokus på krishantering över sektorsgränser.

RESECTOR leds av den danska försvarshögskolan Forsvarsakademiet och har medverkande forskare från Mittuniversitetet, RISE forskningsinstitut, och Nord Universitet i Norge. Olof Oscarsson vid RCR har en Post-doc inom projektet och även professor Erna Danielsson medverkar. Från RISE kommer Kerstin Eriksson som är affilierad till RCR och ofta samarbetar med våra forskare.

Projektet finansieras av NordForsk med ca 9 miljoner norska kronor.

Läs en artikel om projektet på Forsvarsakademiets webbsida (på danska)


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-03-30