Olof Oscarsson

Universitetslektor|Lecturer

Jag är lektor i sociologi och verksam vid Risk and Crisis Research Centre

Forskningsområden

Mitt forskningsområde handlar bland annat om den organisatoriska krishanteringen som sker vid sidan av den professionella räddningsinsatsen. Med andra ord den krishantering som avser att hantera konsekvenserna av krisen, t.ex. den krishantering som görs av skolpersonal för att kunna fortgå med verksamheten under exempelvis en skolbrand.

På senare tid har jag även varit involverad i projekt som studerar hanteringen av pandemin och jag kommer under 2023-2026 att ha en postdoc i ett internationellt projekt som studerar pandemins effekter på de nordiska krishanteringssystemen.

Undervisning

Jag är programansvarig för Risk- och krishanteringsprogrammet och undervisar främst inom detta program men även en del på personal- och arbetslivsprogrammet. Därtill bedriver jag även viss undervisning på fristående kurser främst inom organisation och ledarskap.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Oscarsson, O. (2022). Crisis as practice : Conceptualizing the role of everyday work practices in crisis management. International Journal of Disaster Risk Reduction, vol. 83  

Oscarsson, O. (2022). Crisis management in practice : A dynamic process intertwined with daily work performance. Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management, vol. 46: 3, ss. 720-741.    

Oscarsson, O. (2019). Boundary Work to Conduct Business as Usual : Interaction at the Boundary Between the Affected Organization and Emergency Responders. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, vol. 10: 2, ss. 212-232.  

Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2018). Unrecognized crisis management-Normalizing everyday work : The work practice of crisis management in a refugee situation. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 26: 2, ss. 225-236.  

Artiklar, recensioner

Oscarsson, O. (2023). Arjen BOIN, Allan MCCONNELL & Paul 'T HART, Governing the Pandemic: The Politics of Navigating a Mega-Crisis. International Review of Public Policy, vol. 5: 3, ss. 1-4.    

Doktorsavhandlingar

Oscarsson, O. (2021). Crisis as practice : Non-emergency organizations’ coping with crises. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 357)  

Konferensbidrag

Kolmodin, S. & Oscarsson, O. (2024). Lokal resiliens i det rurala norr : utmaningar och möjligheter för samhällsskydd och beredskap. Paper presented at the Åre Risk Event, 16–18 april, 2024

Oscarsson, O. & Olsson, D. (2024). Pressat läge : Ett ”serious game” för att bygga motståndskraft genom interaktivt lärande. Paper presented at the Åre Risk Event, 16–18 april, 2024

Oscarsson, O. & Kolmodin, S. (2023). Local preparedness in the ultra-rural North : Challenges and solutions in civil protection and preparedness. Paper presented at the ESA RN22 & ISA TG04 Midterm Conference 2023, 26-27 October, Esbjerg, Denmark

Oscarsson, O. (2021). Crisis as practice : Conceptualizing the role of everyday work practices in crisis management. Paper presented at the NEEDs: Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies, [DIGITAL], September 21-23, 2021.

Oscarsson, O. (2019). Boundary Work to Conduct Business as Usual : Interaction at the Boundary Between the Affected Organization and Emergency Responders. Paper presented at the 14th European Sociological Association Conference (ESA 2019), Manchester, England, August 20-23, 2019.

Oscarsson, O. (2018). Boundary work in the case of an emergency: the encounter between emergency responders and an affected organization. Paper presented at the The 3rd Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies, Amsterdam, Netherlands, March 21-23, 2018

Oscarsson, O. (2018). Unrecognised Crisis Management – Normalizing Everyday Work. Paper presented at the 27th Annual Conference of the Society for Risk Analysis Europe in Östersund, Sweden, June 18–20, 2018

Oscarsson, O. (2016). Unrecognised Crisis Management – Normalizing Everyday Life : The practice of crisis management in the refugee situation. Paper presented at the Åre Risk Event, Åre, Sweden 14-16 June 2016

Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2016). Unrecognised Crisis Management : Normalizing Everyday Life. I Book of Abstracts.

Oscarsson, O. & Karlsson, R. (2013). Situational Awareness in Crisis Management : Creating Meaning in Unsafe Situation. Paper presented at the The 11th conference of the European Sociological Association. Turin, August 28th–31st 2013

Rapporter

Danielsson, E. , Alirani, G. , Oscarsson, O. , Große, C. , Olausson, P. M. , Jacobsson, J. & Öhman, S. (2023). Att ta ledartröjan i krisen : Utvärdering av MSB:s samordningsuppdrag under Coronapandemin. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2023:2).  

Oscarsson, O. (2023). Resiliens och “serious games” : en kunskapsöversikt. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2023:3).  

Johansson, R. , Karlsson, R. , Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2015). Att använda, leda och samverka med frivilliga : Om kommuners och länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap    

Danielsson, E. , Sparf, J. , Karlsson, R. & Oscarsson, O. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:2).  

Danielsson, E. , Sparf, J. , Olof, O. & Karlsson, R. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Karlstad : (MSB Rapportserie MSB894).  

Sidan uppdaterades 2023-12-29