Catherine de Oquinena försvarade framgångsrikt sin licentiatavhandling | miun.se

Catherine de Oquinena försvarade framgångsrikt sin licentiatavhandling

Fre 15 sep 2023 13:08

Den 15 september försvarade Catherine de Oquinena sin licentiatavhandling i sociologi "Samverka genom samhandling – En studie om förutsättningar och utmaningar till samverkan under förundersökningsprocessen vid våld i nära relationer". Opponent var Ove Grape, Umeå universitet.

En mörkhårig kvinna i grå kofta står bredvid en gråhårig man i blå skjorta. Båda har champagneglas i händerna och ser glada ut. Kvinnan håller i ett paket.
Catherine de Oquinena med opponent Ove Grape.

Grattis Catherine! 

Kan du beskriva din avhandling i tre meningar?

Samverkan under förundersökningsprocessen vid våld i nära relationer gestaltar sig i form av samhandling. Samhandling kan övervinna potentiella utmaningar och skillnader som kan uppstå mellan åklagare och utredare inom polisen under förundersökningsprocessen. I samhandling är gemensamt engagemang och interaktion mellan åklagare och utredare inom polisen värdefullt.

Varför valde du att studera just detta?

Att jag valde att studera samverkan mellan åklagare och utredare inom polisen, och mer specifikt den samverkan som sker under förundersökningsprocessen vid våld i nära relationer, grundar sig på att tidigare forskning som bedrivits tenderar att handla mer om hur samverkan och organisering av samverkan bör fungera, men däremot inte om hur samverkan upplevs fungera. Jag valde därför att skildra olika upplevelser av samverkan, jag ville synliggöra förutsättningar och utmaningar till samverkan. Jag valde att studera samverkan för att även undersöka vilken betydelse åklagar- och polismyndigheternas olikheter i regelsystem och i kunskaps- och förklaringsmodeller har för hur den konkreta samverkan kommer att gestalta sig under förundersökningsprocessen vid våld i nära relationer.

Hur känns det att din avhandling är klar nu, efter år av hårt arbete?

Det känns oerhört skönt samtidigt är det lite svårt att ta in, det har varit en lång process.

Vad har du för planer efter ”licputationen”?

Jag väntar på medel för att genomföra en utvärdering i samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland. Min plan är annars att fortsätta undervisa inom ämnet kriminologi, sedan får framtiden utvisa…

Om licentiatseminariet och avhandlingen

Handledare: Erna Danielsson, professor i sociologi, Roine Johansson, professor i sociologi, och Karin Jarnkvist, docent i sociologi.

Opponent: Ove Grape, lektor i socialt arbete vid Umeå universitet.

Betygsnämnd: Susanna Johansson, docent i socialt arbete vid Lunds universitet, Lars Evertsson, professor i socialt arbete vid Mittuniversitetet, och Sara Nyhlén, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet. Ersättare: Angelika Sjöstedt, docent i genusvetenskap vid Mittuniversitetet

Läs Catherines avhandling här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-09-15