Catherine de Oquinena

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publikationer

Licentiatavhandlingar

de Oquiñena, C. (2023). Samverka genom samhandling : En studie om förutsättningar och utmaningar till samverkan under förundersökningsprocessen vid våld i nära relationer. Lic.-avh. Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University licentiate thesis : 197)  

Rapporter

de Oquiñena, C. (2021). Machofabrikens metodmateriel : en analys av brottsförebyggande verksamheten inom Sundsvall kommun. Sundsvall : Mittuniversitetet (MIUN Studies in Criminology: Research Series 2).  

Haquinius, U. , Strand, S. , de Oquiñena, C. & Ekman, L. (2014). Polisens arbete med riskanalys, stöd- och skyddsåtgärder till brottsdrabbade som utsatts för hedersbrott : En studie av sambandet mellan bedömd risk, vidtagna åtgärder och återupprepad utsatthet hos 96 brottsdrabbade individer i Stockholms län. Polismyndigheten i Stockholm och Mittuniversitetet  

Sidan uppdaterades 2024-02-22