Forskningsstudie i simulerad lägenhetsmiljö

Under 2020 genomfördes en strukturerad observationsstudie i RCR Simulation Lab som del av ett projekt om riskkommunikation. I studien förvandlades labbet till en lägenhet, och i lägenhetsmiljön fick 33 deltagare uppleva en simulerad långvarig krissituation.

Ett stort rum med svart golv och tak. Rummet ser ut som en lägenhet med mellanväggar, möbler, och projiceringar på väggarna. Två personer står vid köksbordet. I taket finns massor av teknisk utrustning.

Sidan uppdaterades 2022-03-15