Från kommunikation till handling i det heterogena samhället: Att förstå och omsätta riskkommunikation i praktiken

Att kommunicera om risker utgör en viktig del av ett samhälles krisförebyggande arbete. I det här projektet studeras riskkommunikation i ett heterogent samhälle utifrån ett mottagarperspektiv, med fokus på hur medborgare förstår och agerar i relation till olika risker som kommuniceras.

MSB:s broschyr "Om krisen eller kriget kommer"

Fakta

Projektperiod

180401-201231

Projektledare

Finansiärer

Läs mer

Sidan uppdaterades 2021-09-21